ميراث آريا(chtn) - محمدباقر خسروي با بيان اين که براي راه‌اندازي مراکز خريد و فروش مصالح استاندار ساختماني کارهاي زيادي انجام شده است،‌ خاطرنشان کرد: شهرداري در حال پيگيري اين امر است و نقاط ويژه‌اي نيز براي راه‌اندازي بازارچه‌ها و مراکز فروش مصالح استاندار شناسايي شده تا دسترسي شهروندان را به اين مصالح آسان کند.
به گفته خسروي مکان‌يابي اين مراکز موضوع مهمي است و اين که چگونه مي‌توان مصالح را بسته‌بندي و ارائه کرد و چگونه بازار مجازي براي آن فراهم شود، نيازمند ساز و کار اجرايي دقيقي است، بنابراين ممکن است زمان را ه‌اندازي اين فروشگاه‌ها کمي تغيير کند.
وي با اشاره به اين که مقرر شده از ابتداي سال آينده اين فروشگاه‌ها آغاز به کار کند،‌ تصريح کرد: در حال حاضر کتاب مصالح استاندار از سوي وزارت مسکن و شهرسازي چاپ شده که مي‌تواند مرجع مناسبي براي شهروندان باشد.
خسروي همچنين ادامه داد: لينک مراکز فروش مصالح استاندارد که از سوي وزارت مسکن و سازمان استاندارد منتشر شده است نيز در پورتال شهرداري وجود دارد.
وي از ديگر اقدامات شهرداري در اين زمينه را انتشار کتابي که ضوابط و مقررات مربوط به مصالح در آن جمع‌آوري شده است، ‌عنوان کرد.
خسروي تاکيد کرد: اعلام نام شرکت‌هاي مجاز توليد کننده مصالح استاندارد بر عهده شهرداري نيست، بلکه از وظايف موسسه استاندارد است که شهرداري در تعامل و ارتباطي که با اين موسسه دارد، اقدام به اعلام اين ليست خواهد کرد.

100انتهای پیام/

کد خبر 138811307