ميراث آريا(chtn) - حميدرضا حاج‌بابايي در همايش معاونان آموزشي وزارت آموزش و پرورش با اشاره به نحوه پرداخت عيدي فرهنگيان، ‌گفت: عيدي فرهنگيان در حال پرداخت است و تا نيمه اسفند همه فرهنگيان، عيدي خود را دريافت خواهند کرد. درحال حاضر عيدي فرهنگيان بسياري از استان‌هاي کشور پرداخت شده و به زودي در استان تهران نيز پرداخت مي شود.
وزير آموزش و پرورش با اشاره به اينکه به زودي حدود هفت هزار نيرو براي کار معين از طريق آزمون در آموزش و پرورش استخدام مي‌شوند،گفت: ضمن آن که از اول شهريور ماه سال آينده ساماندهي مدارس نيز آغاز خواهد شد، چرا که به اعتقاد ما براي آموزش و پرورش بسيار بد است که اول مهر به فکر مشکلات و کمبودهاي خود بيفتد، لذا از شهريور ماه سال آينده برنامه‌هاي مدارس و نيازسنجي‌هاي آن‌ها از شهريور ماه آغاز خواهد شد.
وي افزود: بررسي نيروي انساني مهم‌ترين عامل براي ما است که بر اين اساس مرکزي ايجاد کرديم که چهار اداره کل در زير مجموعه خود دارد و مسائل فضاي انساني، آموزشي و دانش‌آموزان را بررسي مي‌کند.
وي گفت: در حال حاضر تمام کارهاي اين اداره کل انجام و مقرر شده است، آماري از مدارس گرفته شود و معلم و دانش‌آموزان با کدملي مشخص در کلاس با آمار واقعي و عيني بررسي شوند و بر اين اساس ما مي‌توانيم بگوييم که يک معلم چند دانش‌آموز را در اختيار خود دارد.
حاج بابايي با تاکيد بر جايگاه دوره‌هاي فني و حرفه‌اي گفت: ما بايد فرهنگ فني و حرفه‌اي را بشناسيم و حداقل در همه استان‌ها اين بخش مورد توجه قرار گيرد. ضمن آن که در برخي استان‌ها همانند استان خوزستان به لحاظ وسعت و موقعيت بايد حداقل 50 درصد دانش‌آموزان وارد مدارس فني و حرفه‌اي شوند.
وي همچنين سال آينده را سال تجهيز مدارس خواند و يادآور شد: سال آينده بايد کليه مدارس ابتدايي، راهنمايي و متوسطه و همچنين مدارس فني و حرفه‌اي و هنرستان‌ها تجهيز شود، چرا که ما به دنبال تحول در آموزش هستيم و قدم اول اين تحول تجهيز کردن مدارس است.
وزير آموزش و پرورش با اشاره به اينکه ما بايد شرايطي را فراهم کنيم تا مديران ما از التماس کردن به ارگان‌هاي مختلف براي گرفتن امکانات خلاص شوند، گفت: همچنين در برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده در وزارتخانه به زودي به شرکت‌هاي بزرگ ايراني براي ارائه آمار دقيق از وزارت آموزش و پرورش درخواست همکاري خواهيم داد چون برنامه‌ريزي بدون آمار مثل راه رفتن بدون عصا است و کارشناسان و مديران بايد تسلط کامل بر آمار و ارقام حوزه فعاليت خود داشته باشند.

انتهای پیام/

کد خبر 1388120213