نکته قابل تامل آنکه در دوره مديريت قبلي شهرداري تهران (دکتر احمدي نژاد) صرفاً کارت خبرنگاري براي ورود به محدوده طرح ترافيک داراي شان و ارزش بود. اما از زمان صدارت مديريت فعلي شهرداري تهران (دکتر قاليباف) کارت خبرنگاري ديگر ارزشي براي ورود به طرح نداشت.

در دوره جديد خبرنگاران بايد هويت حرفه اي خود را به اثبات مي رساندند. به اين ترتيب سهميه اي براي رسانه ها در نظر گرفته شد. اما اين سهميه نيز به علت قرار گرفتن در اختيار مديران برخي رسانه به درستي به دست خبرنگاران نمي رسيد.
در نتيجه تعداد بسيار زيادي از خبرنگاران فاقد سهميه و سردرگم شدند. اينجا بود که انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران به عنوان يک واسط ميان سازمان حمل و نقل و ترافيک و خبرنگاراني که موفق به دريافت سهميه از طريق رسانه خود نمي شدند، وارد شده و تعداد زيادي از خبرنگاران تحت پوشش قرار گرفتند.

دور جديد مشکل جديد

اما در حالي که خبرنگاران طي سال هاي قبل با مشکلات جديدي براي دريافت سهميه طرح ترافيک مواجه شدند، امسال شرايط جديدي حاکم شده است. آقاي (ز) در سازمان طرح ترافيک که اين روزها خبرنگاران زيادي در حال بحث و جدل با ايشان هستند، به خبرنگاران اعلام کرده که به علت تعليق فعاليت انجمن صنفي روزنامه نگاران ما نمي توانيم کاري انجام دهيم.

توجيه اين مقام مسوول در حالي ارايه مي شود که انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران صرفا به عنوان يک مجرا و تسهيل کننده رابطه ميان خبرنگاران با اين سازمان عمل مي کرد. اين در حالي است که خبرنگارن حي و حاضر وجود داشته و مجوز در واقع به ايشان اعطا مي شد نه انجمن مذکور.

کما اين که اطلاعات اين خبرنگاران طي سال هاي گذشته روي پايگاه اطلاعاتي سازمان ترافيک موجود است، ليکن با وجود اين موارد، خبرنگاران حاضر مورد انکار ايشان واقع مي شوند.

سهميه خبرنگاران حذف شد؟

اما اين تمام مشکل موجود نيست. بخشي از خبرنگاران که به راحتي از جواب مقامات مسوول در سازمان ترافيک قانع نشده و همچنان پيگير حقوق و سهميه خود هستند، با مسايل ديگري مواجه مي شوند.

اين روزها در سازمان ترافيک نه تنها براي خبرنگاران همچون سال هاي قبل شان لازم براي دريافت طرح ترافيک در نظر گرفته نشده، بلکه خبرنگاران با نرخ هاي متعددي مواجه هستند.

در اين خصوص گويي نوعي بازار آزاد در سازمان مذکور ايجاد شده چراکه در حال حاضر خبرنگاران با چهار نرخ 40 هزار، 250 هزار، 499 هزار و يک ميليون دويست هزار توماني! مواجه هستند.

اگرچه هنوز مشخص نيست کدام دسته از خبرنگاران به کدام دسته از نرخ هاي مذکور مربوط بوده و علت اين تفاوت در نرخ ها چيست؟

جالب آن که يکي از مقام هاي مسوول در سازمان مذکور گويي نوعي لطف به خبرنگاران کرده و اين گونه عنوان مي کند که به هر حال سهميه طرح ترافيک چيز با ارزشي است که بعضا در بازار آزاد تا مبلغ يک و نيم ميليون تومان نيز به فروش مي رسد از اين رو شما مي توانيد با قيمتي کمتر مجوز خود را دريافت کنيد.
ليکن پرسشي که اين روزها بر سر زبان خبرنگاران سردرگم افتاده اين است که آيا سهميه خبرنگاران حذف شده است؟

سهميه ما کجاست؟

نکته جالب آن که در حال حاضر تعداد زيادي از خبرنگاران که طي سال هاي گذشته مشمول دريافت سهميه طرح ترافيک مي شدند امسال و در شرايط مشابه با سال هاي قبل مشمول دريافت طرح شناخته نشدند!

در اين خصوص تعداد زيادي از خبرنگاران اين پرسش را از مسوولان شهرداري تهران دارند که سهميه ايشان کجاست؟ اين در حالي است که حذف سهميه هر خبرنگار که طبق مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران و همچون سال هاي قبل رقمي کمتر از 50 هزارتومان بود مي تواند به قيمت آزاد بالاي يک ميليون تومان به اشخاص ديگري واگذار شود.

به اين ترتيب هر يک سهميه اي که از يک خبرنگار به بهانه هاي مختلف حذف گردد و با نرخ آزاد به اشخاص جديد واگذار شود معادل با ارزش ريالي حدود 30 خبرنگار مي تواند به فروش برسد.

حال محاسبه کنيد حذف سهميه 200 يا 300 خبرنگار و بيشتر چه ارزش ريالي بالايي را ايجاد مي کند.

اين که سهميه طرح ترافيک که از ملزومات کار خبرنگاران و حداقل هاي امتيازي باقي مانده براي ايشان تلقي مي شد، با چه هدفي حذف و احتمالا با نرخ آزاد در اختيار افراد جديدي قرار مي گيرد، پرسشي است که خبرنگاران از مسوولان شهرداري تهران داشته و خواستار پاسخگويي ايشان هستند.

شوراي شهر حمايت مي کند؟
اما بر اساس شنيده ها، پيگيري خبرنگاران از شوراي شهر تهران براي دريافت سهميه ايشان حکايت از آن دارد که مسوولان شوراي شهر قول مساعد براي رفع اين مشکل داده اند. بر اين اساس از خبرنگاراني که سهميه ايشان حذف گرديده، خواسته شده با تهيه نامه اي از سوي رسانه خود خطاب به رييس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر تهران، مشکل را طرح و دستور مساعد براي پيگيري دريافت کنند.

ليکن اين که نامه هاي مذکور به نتيجه مطلوب برسد، همچنان مشخص نيست.


علت سکوت ها چيست

در نگاه اول بروز مشکل براي خبرنگاران، اين پرسش را ايجاد مي کند که چرا موضوع در رسانه ها با انعکاس مواجه نشده است. اما قرار دادن سهميه اي اندک در اختيار برخي مديران مسوول از سوي سازمان ترافيک به عنوان مانعي براي طرح اين مشکلات محسوب مي شود.

اگرچه تعدادي از رسانه ها نيز از طريق نامه نگاري و انعکاس اخباري ضمن طرح مشکلات موجود در تلاش براي رفع آن هستند.

شهرداري تهران پاسخگو باشد

اما در حالي که برخي از مديران سازمان حمل و نقل و ترافيک تهران خبر از رفع مشکلات خبرنگاران و قرار دادن بخش ويژه اي براي رسيدگي به مشکلات ايشان داده اند، مراجعه به زير مجموعه اين سازمان از رويه ديگري حکايت دارد که بخشي از آن در پي آمد.

به هر تقدير با توجه به بروز مشکلات متعدد براي خبرنگاران به علت لغو سهميه طرح ترافيک ايشان، خبرنگاران زيادي مستاصل و سرگردان شده اند. از اين رو جا دارد تا شهرداري تهران هر چه سريعتر نسبت به ارايه پاسخ و رفع مسايل ايجاد شده اقدام لازم را به عمل آورد.

انتهای پیام/

کد خبر 1388120362