به گزارش ميراث آريا(chtn) اين در حالي است که هنوز سهم حمل ونقل در بودجه به دليل اينکه همنچنان اين لايحه در مجلس است ،مشخص نشده تا ميزان سهم هر شهر از بودجه از سوي دولت اختصاص يابد.

اما با اين حال شهرداري که بودجه خود را تقديم شوراي شهر کرده گويا اين فرصت را مغتنم شمرده واقدام به اعلام افزايش قيمت هاي وسايل حمل ونقل عمومي کرده است.

از سوي ديگر ودر همين حال معاون شهرداري بعد از اينکه شوراي شهر قيمت هاي پيشنهادي آنان را تصويب کرد براي اينکه عمل خود را توجيه کنند وکم کاري را متوجه دولت کنند با رسانه حامي خود(خبرگزاري مهر ) گفت و گو کرده است .

تشکري هاشمي در اين گزارش با توجه به اثر گذاري اين خبر در ذهن شهروندان پيش ار آنکه حتي آنها تائيديه نهائي براي اجرا را بگيرند به پرداختن دلايل شهرداري براي اقدام کرده است.

آنچه در پي مي آيد متن کامل توجيهات يک سويه شهرداري از زبان معاون ترافيک اين سازمان است:

معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران با بيان اينکه متاسفانه هيچ سالي نتوانستيم براي شرکت واحد اتوبوسراني بودجه مورد نياز را تامين کنيم، گفت: براي سال 89 شرکت واحد 100 ميليارد تومان کسري بودجه دارد که اگر فکري براي آن نشود در پايان سال آتي با مشکل مواجه مي شويم .

تشکري هاشمي گفت: در سال 88 با کسري بودجه 40 ميليارد توماني اتوبوسراني مواجه بوديم که به همين دليل از معاونت مالي و اداري شهرداري درخواست تامين اين کسري با ارائه متمم بودجه را داشته ايم تا بتوانيم مطالبات را پرداخت کنيم، حال آنکه در سال آتي نيز 100 ميليارد تومان کسري بودجه داريم.

وي تاکيد کرد: هزينه جابه جايي هر مسافر در سامانه اتوبوسراني بدون استهلاک خودرو 300 تومان و با احتساب هزينه استهلاک خودرو بيش از 350 تومان است براين اساس و با توجه به اينکه مردم بايد يک سوم هزينه هاي سفر را پرداخت کنند پايه 100 تومان براي هر سفر با اتوبوس رقم غير معقول و نادرستي نيست با اين وجود براي منصفانه تر شدن هزينه هر سفر براساس مسافت از يک تا چهار بليت از مسافران مي توانيم اخذ کنيم تا کساني که مسافت کمتري طي مي کنند هزينه کمتري را بپردازند.

وي تصريح کرد: ديوان محاسبات نامه اي را به شهرداري تهران داده است که چرا براساس مصوبات سال گذشته نرخ هاي سفر را واقعي نکرده ايد، به همين دليل ما امسال نرخ هاي واقعي هر سفر را اعلام کرديم و با توجه به اجراي طرح بليت الکترونيک آمادگي آن وجود دارد که قيمت هرسفر با نرخ 1 تا 4 بليت براساس مسافت از مسافران اخذ شود.

معاون شهردار تهران خاطرنشان کرد: براين اساس نرخ بليت اتوبوس در بلندترين خطوط 100 تومان و در کوتاه ترين خطوط 25 تومان خواهد شد.

وي خاطرنشان کرد: تعداد ناوگان فعال در خطوط که کمتر از 7 کيلومتر هستند و جز کوتاه ترين خطوط اتوبوسراني محسوب مي شوند 560 دستگاه اتوبوس است و در خطوط 7 تا 12 کيلومتر هزار و 65 اتوبوس خدمات رساني مي کنند.

تشکري هاشمي افزود: در خطوط 12 تا 16 کيلومتر نيز 616 اتوبوس و در خطوط بيش از 16 کيلومتر 861 اتوبوس فعال هستند که براين اساس اکثر ناوگان در خطوط 7 تا 12 کيلومتر فعال هستند که در اين خطوط 2 بليت يعني 50 تومان از شهروندان اخذ خواهد شد.

وي تاکيد کرد: در خطوط بسيار طولاني به طور مثال خط يک تندرو که براساس مسافت جز گروه 4 بليته قرار مي گيرند براي آنکه انصاف رعايت شود و اگر به طور مثال فردي بخواهد تنها بخشي از مسير را در اين خط با اتوبوس طي کند و عادلانه نيست که 100 تومان بپردازد، اتوبوس ويژه اي در نظر گرفته شده است که اين اتوبوس ها تنها بخشي از مسير را طي مي کنند و هزنيه کمتري نيز براساس طي مسافت از مسافران دريافت مي کنند.

وي افزود: به طور مثال تعدادي از اتوبوس ها در اين مسير از تهرانپارس تا امام حسين را طي مي کنند که هزينه سفر با آنها کمتر از هزينه طي کردن تمام خط است و براي آنکه شهروندان بتواند به راحتي اين اتوبوس ها را تشخيص دهند، اين اتوبوس ها با رنگهاي خاص خواهند بود و در تابلوهاي ال اي دي نصب شده بر روي اتوبوس مسير مشخص مي شود.

معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران تصريح کرد: در واقع هزينه سفر با اتوبوس در سال 89 به طور ميانگين 50 تومان خواهد بود و اگر هر شخص در سفرهاي روزانه چهار مسير را با اتوبوس طي کند روزانه هزينه سفرش 200 تومان مي شود که واقعا در هزينه هاي خانوار رقم بسيار ناچيزي است با اين وجود حمايت از گروه هاي خاص مورد توجه و در دستور کار خواهد بود./100

انتهای پیام/

کد خبر 1388121218