همه مسئولان براي حفظ منظر فرهنگي ارگ بم تلاش کنند

افشين ابراهيمي مدير پايگاه ميراث جهاني ارگ بم با بيان مطلب فوق به ميراث آريا(chtn) گفت:با توجه به زلزله رخ داده در پنجم ديماه سال 1382، ارگ بم جز فهرست ميراث در خطر قرار دارد.

وي افزود:براي حذف اين بناي خشتي از اين فهرست پرونده‌اي ازفعاليت هاي صورت گرفته باحفظ معيارهاي درخواستي از سوي ميراث جهاني با همکاري مدير پيشين پايگاه و جمعي از کارشناسان پايگاه آماده و در اول فوريه(12بهمن سال88)به يونسکو فرستاده شد و بسيار خوش بين هستيم که هرچه سريعتر اين اتفاق مهم صورت گيرد.

مدير پايگاه ميراث جهاني ارگ بم اظهار داشت:تصويب طرح جامع مديريت حريم منظري ارگ بم در شوراي عالي معماري شهرسازي نيز از بندهاي پرونده در خواستي بود که خوشبختانه انجام گرفت.

اين مقام مسئول با اشاره به اينکه شهر بم تنها شهري در ايران است که منظر آن ثبت جهاني شده،عنوان کرد:چون ارگ بم به عنوان يک باغ شهر ثبت شده بنابراين همه مسئولان بايد براي حفظ منظر فرهنگي و طبيعي آن تلاش کنند./117

انتهای پیام/

کد خبر 1388121235