بناهاي تاريخي و غير تاريخي مستند سازي مي‌شوند

به گزارش ميراث آريا(chtn)، معاون توسعه و مديريت سازمان ميراث فرهنگي در همايش سراسري معاونين و مديران کل ستادي و مديران و معاونين استاني ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري با بيان اين مطلب گفت: تا پايان سال 89 هيچ ملک و يا اقلام منقول و غير منقول در سازمان ميراث فرهنگي وجود نخواهد داشت که مستند سازي نشده باشد.

ملک محمد نجفي افزود: در سال‌هاي 85 و 86 پروژه‌هاي عمراني استان‌ها به صورت تنخواه از اعتبارات و منابع استاني تأمين مي‌شد که اين نوع تأمين اعتبار مشکلات فراواني ايجاد مي‌کرد.

وي تصريح کرد: اين در حالي است که در سال جاري تنها 10 درصد از اعتبارات به اين شيوه لحاظ ‌شده است.

اين مقام مسئول ادامه داد: در سال آينده ريالي از منابع ملي به صورت تنخواه براي پروژه‌هاي عمراني استان‌ها هزينه نخواهد شد.

وي توزيع منطقي و مناسب اعتبارات در ميان شهرستان‌ها، مناطق و بخش‌هاي گوناگون را از ديگر مواردي دانست که مديران کل استاني بايد آن را مورد توجه خود قرار دهند.

معاون توسعه و مديريت سازمان ميراث فرهنگي با تأکيد بر اينکه در سال آينده به تشکيلات سازماني اهميت بيشتري داده مي‌شود، اضافه کرد: مديران اين مسأله را در نظر بگيرند که نگاهي فني به تشکيلات سازماني داشته باشند.

به گفته وي براي بررسي اين موضوع کشور به چندين منطقه تقسيم شده و بررسي در قالب اين مناطق صورت مي‌گيرد.

نجفي افزود: در سال‌ آينده گروهي براي نظارت بر پروژه‌ها و اعتبارات ملي و استاني اعزام مي‌شوند.

وي تأکيد کرد: پرررنگ شدن پروژه‌هاي فرهنگي از مسائلي است که در دور سوم سفرهاي استاني مورد توجه قرار گرفته است.

معاون توسعه و مديريت سازمان ميراث فرهنگي رسيدگي به رويکردهاي فرهنگي در امور مربوط به توسعه و عمران را از موضوعات مهمي دانست که بايد در سال جاري به آن پرداخته شود.

نجفي يادآور شد: با توجه به اينکه هنوز 90 درصد از دور سوم سفرهاي استاني باقي مانده، هنوز استان‌هاي بسياري فرصت رسيدگي به رويکردهاي فرهنگي را دارند.

وي در پايان خاطرنشان کرد: صرفه جويي و اصلاح الگوي مصرف تنها مختص به سال جاري نيست بلکه همه بايد آن‌ را به عنوان ارزشي در تمامي طول عمر خود در نظر داشته باشند./112

انتهای پیام/

کد خبر 1388121245