راه‌اندازي ويترين صنايع دستي در استان ايلام

سرپرست معاونت هنرهاي سنتي و صنايع دستي اداره کل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان ايلام با بيان مطلب فوق به ميراث آريا(chtn) گفت:همچنين چاپ تمبر در دو رشته بومي استان (گليم نقش برجسته و حصير ) و ارسال آنها به معاونت صنايع دستي ستاد و مديران کل از جمله اقدامات انجام گرفته است.

علي اصغر احمدي افزود: کتاب معرفي صنايع دستي استان در تيراژ پنج هزار نسخه چاپ و 300 جلد از آن به روابط عمومي معاونت و مديران کل ستادي و همچنين تمامي روساي استان‌ها و معاونان صنايع دستي کشور، استانداري ايلام و فرمانداري‌ها ارسال شد.

وي خاطرنشان کرد: لوح فشرده معرفي صنايع دستي استان در تيراژ چهار هزار عدد تهيه و 300 عدد از آن به روابط عمومي معاونت و مديران کل ستادي و تمامي روساي استان‌ها ومعاونان صنايع دستي کشور، استانداري ايلام وفرمانداري‌ها ارائه شد.

اين مقام مسئول در اداره کل ميراث فرهنگي استان ايلام يادآور شد: ويترين صنايع دستي در استانداري ،فرودگاه ايلام راه‌اندازي و از اقلام صنايع دستي جهت نمايش در ساختمان‌هاي ميراث فرهنگي استان استفاده شد./117

انتهای پیام/

کد خبر 1388121250