توجه به ميراث زباني پراکنده در کشور

به گزارش ميراث آريا (chtn) مدير کل حفظ و احياي ميراث معنوي و طبيعي در همايش سراسري معاونان و مديران کل ستادي و مديران و معاونان استاني سراسر کشور با بيان اين مطلب افزود: بر اساس مذاکرات انجام شده، معاونت حفظ و احياء موظف است موارد مربوط به ميراث معنوي و طبيعي را بومي سازي کند.

يداله پرمون با اشاره به بومي سازي و توجه به مواردي چون ميراث زباني که به صورت زبان و گويش‌هاي مختلف در کشور پراکنده هستند اظهار داشت: ميراث ناملموس و معنوي منسوخ، توجه به گنجينه‌هاي زنده بشري،‌ صاحبان هنرها و صاحبان آثار در حال انقراض، همچنين توجه به مباني عقيدتي از ديگر مواردي هستند که در بحث ميراث معنوي گنجانده شده اند.

اين مقام مسئول در پايان، يکي از برنامه‌هاي در دستور کار اين اداره کل را ‌شناسايي،‌ رتبه‌بندي و طبقه‌بندي مباحث معنوي اعلام کرد ./119


انتهای پیام/

کد خبر 1388121254