ميراث آريا(chtn) – محمد رويانيان تاکيد کرد: اگر بودجه پيشنهادي در مجلس مصوب نشود، ديگر دولت نمي‌تواند پاسخگوي مردم در بخش قطار شهري باشد.
وي با اشاره به مشکلات مترو تهران براي باز کردن LC گفت: متروي تهران آنقدر به بانک‌ها بدهکار است که هيچ کدامشان براي مترو LC باز نمي‌کنند؛ اين در حاليست که اگر اين بودجه در اختيار وزارت کشور قرار گيرد، دولت به راحتي مي‌تواند اين اقدامات را انجام دهد.
رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت کشور با تاکيد بر اين که مديريت بهره‌برداري مترو بر عهده شهرداري‌هاست، گفت: دولت بايد مترو را بسازد و شهرداري‌ها از آن بهره‌برداري کنند.
وي با اشاره به شکل‌گيري مادر تخصصي قطار شهري در زير مجموعه دولت گفت: در قانون سامانه‌هاي ريلي تاکيد شده است که دولت بايد 50 درصد بودجه و شهرداري نيز مابقي بودجه را بپردازد که در صورت تصويب بودجه پيشنهادي براي قطار شهري‌ها در مجلس به سرعت کنسرسيومي در کشور با همکاري واگن‌ سازي‌ها تشکيل و واگن و لوکوموتيو در داخل کشور براي متروها توليد مي‌شود.
رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت کشور با اشاره به اين که در اين صورت به راحتي مي‌توانيم سالانه يکهزار واگن در کشور توليد کنيم، گفت: به اين ترتيب خطوط يک مترو تمامي کلانشهرها به سرعت راه‌اندازي مي‌شود.
وي از برنامه‌ريزي‌ دولت براي تقويت ظرفيت ناوگان حمل و بار و مسافر خبر داد و گفت: در صورت تخصيص بودجه ظرف پنج سال آينده ظرفيت حمل و بار و مسافر در کشور چهار برابر مي‌شود.
رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت کشور خواستار مشارکت سرمايه‌گذاران ايرانيان خارج از کشور در بخش حمل و نقل شد و گفت: بايد شرکت‌هاي حمل و نقل را خصوصي کنيم و سرمايه‌گذاران مي‌توانند در بخش‌هاي مختلف حمل و نقل سرمايه‌گذاري‌ کنند.
100

انتهای پیام/

کد خبر 1388121421