مستندنگاري 8 رشته صنايع‌دستي کشور نهايي شد

به گزارش ميراث آريا(chtn)، يحيي رحمتي در دومين نشست خبري معاونت صنايع‌دستي با بيان اين مطلب گفت: مستند نگاري از رشته‌هاي صنايع‌دستي و هنرهاي سنتي کشورمان در برنامه‌هاي سال جاري اين معاونت قرار داشت.

وي با اشاره به اينکه مستندنگاري 8 رشته صنايع‌دستي توسط معاونت‌هاي استاني صورت گرفته است، اظهار داشت: گليم آستارا، نساجي سنتي لرستان در دو رشته، خوس بافي بندرعباس، سوزندوزي ترکمن، ورني اردبيل، گليم شيريکي پيچ کرمان و شعربافي کاشان اين رشته‌ها را تشکيل مي‌دهند.

مدير کل آموزش و حمايت از توليد معاونت صنايع‌‌دستي تأکيد کرد: مستند نگاري به منظور جمع آوري تمامي اطلاعات مربوط به رشته‌هاي ذکر شده با تصاوير و عکس است.

رحمتي ادامه داد: همچنن طرح جامع صنايع‌دستي استان قزوين يکي ديگر از کارهاي عمده‌اي است که در سال جاري توسط معاونت هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي اين استان اجرايي شده است.

اين مقام مسئول افزود: در اين طرح تمامي رشته‌هاي صنايع‌‌دستي استان قزوين به صورت پيمايشي مستندنگاري شده و اطلاعات از سوي استان در اختيار اين معاونت قرار گرفته است.

وي با بيان اينکه طرح جامع صنايع‌دستي استان قزوين توسط 45 متخصص کشورمان نهايي شده است، گفت: پراکندگي جغرافيايي هنرمندان صنايع‌دستي و رشته‌هايي که ديگر در چرخه توليد استان نيست نيز در اين طرح جامع مورد توجه قرار گرفته است.

مدير کل آموزش و حمايت از توليد در ادامه از اجرايي شدن طرح بهينه سازي و استاندارد سازي بدنه سفالينه‌ها خبر داد و افزود: طرح بهينه سازي و استاندارد سازي بدنه سفالينه‌ها به صورت پايلوت در استان همدان اجرايي مي‌شود.

يحيي رحمتي خاطرنشان کرد: اين طرح با اعتبار يک ميليارد ريال اجرايي مي‌شود و به نظر مي‌رسد با توجه به اينکه دغدغه فروش توليدات صنايع‌دستي بسيار جدي است اين راهکار موثر باشد.

111/

انتهای پیام/

کد خبر 1388122410