به گزارش ميراث آريا(chtn) يکي از مهمترين معضلاتي که شهر تهران با آن دست و پنچه نرم مي‌کند کارت خوابهايي هستند که در سطح شهر سرگردانند. برخي از اين افراد دست به گدايي مي‌زنند و برخي ديگر بزهکار مي‌شوند و معضلات اجتماعي را به همراه دارند.

اکثر متکديان در تهران از روستاها، شهرستانها و حتي اتباع بيگانه و داراي درآمدهاي خوبي نيز هستند. در خصوص ساماندهي اين افراد گفته مي شود که هر روزه در حال جمع آوري هستند اما در عمل نه تنها از تعداد آنها کم نشده بلکه مشاهده آنها در سطح شهر رو به افزايش است.

اين افراد شب‌ها جمع آوري مي‌شوند و به مرکز اقامتي منتقل مي‌شوند. اما فشار اقتصادي، کم سوادي و روياي زندگي بهتر در پايتخت موجب مي‌شود تا به محض رها شدن دوباره به سمت تکدي‌گري بازگردند.
120.

انتهای پیام/

کد خبر 138902158