پازل صنايع‌دستي کرمانشاه تکميل مي‌شود

معاون هنرهاي سنتي و صنايع دستي اداره کل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان کرمانشاه با بيان مطلب فوق به ميراث آريا(chtn)،گفت:در صدد هستيم با حمايت از صنايع‌دستي در حال منسوخ و تجهيز کارگاه‌هاي آن‌ها،پازل شکيل مجموعه صنايع‌دستي استان را تکميل و با اين حرکت قدمي براي حفظ،‌ احياء و توسعه آن برداريم.

نصرت‌ا... سپهر در اين زمينه اظهار داشت: پازل قوميتي در کرمانشاه متنوع است و اين امر باعث شده تا پازلي از انواع صنايع‌دستي داشته باشيم و اين موضوع در تنوع صنايع‌دستي اقوام و ايلات و عشاير کرمانشاه نيز تأثيرگذار است و باعث شده استان از لحاظ تنوع صنايع‌دستي از يک توانمندي خاصي برخوردار باشد.

وي با بيان اينکه حفظ و حراست از صنايع دستي نياز به حمايت و پشتيباني بيش از گذشته دارد،گفت:توجه و عنايت بيشتر به صنايع دستي استان در خصوص اختصاص بودجه ضروري است.

اين مقام مسئول ابراز اميدواري کرد که با توجه ويژه به صنايع دستي هر روز شاهد تکميل و بهبود پازل صنايع‌‌دستي استان کرمانشاه که بخش عمده‌اي از فرهنگ اصيل و سنتي ما است، باشيم./117انتهای پیام/

کد خبر 1389021620