پرونده 12 رشته صنايع‌دستي آماده پيوستن به فهرست ملي است

ويدا توحدي در گفتگو با ميراث آريا(CHTN)، اظهار داشت:‌ پرونده 12 رشته صنايع‌دستي به منظور ثبت در فهرست ملي پس از عبور از مراحل مختلف توسط واحد ثبت آثار معاونت صنايع‌دستي تأييد شد.

وي ادامه داد: عناوين اين پرونده‌ها براي ثبت در فهرست ملي ميراث ناملموس صنايع‌دستي پيش از اين تأييد شده بود.

مدير کل توسعه و ترويج اين معاونت تصريح کرد: روند ثبت ميراث ناملموس رشته‌هاي صنايع‌دستي و هنرهاي سنتي نسبت به سال گذشته دچار تغييراتي شده است.

توحدي تصريح کرد: طي سال گذشته و امسال بيش از 45 پرونده از سوي استان‌ها در اختيار واحد ثبت آثار معاونت صنايع‌دستي قرار گرفت.

اين مقام مسئول با اشاره به اينکه با ارسال پرونده‌ها از سوي استان‌ها به اداره کل ثبت آثار سازمان ميراث فرهنگي موانعي پيش رو قرار گرفت که معاونت صنايع‌دستي تصميم گرفت پرونده‌ها را از اول مورد بررسي قرار دهد، اظهار داشت: از ميان پرونده‌هايي که به معاونت‌هاي استاني ارجاع داده شد، تنها عناوين تعدادي خاص مورد تأييد قرار گرفت.

وي افزود: با تأييد عناوين اين رشته‌ها مراحل ثبت با دقت نظري خاص توسط کارشناسان اداره کل توسعه و ترويج معاونت صنايع‌دستي مورد بررسي قرار گرفت.

مدير کل توسعه و ترويج معاونت صنايع‌دستي تأکيد کرد: از ميان عناوين پرونده‌هايي که مورد تأييد اين معاونت قرار گرفته تعدادي از آن‌ها به صورت حتمي پذيرفته شده و به استان‌هاي مورد نظر براي تکميل نهايي آن‌ها فرصت داده شد.

توحدي با بيان اينکه با تکميل تعدادي از اين پرونده‌ها، در سال جاري موفق به ارسال آن‌ها براي اداره کل ثبت ميراث معاونت حفظ، احياء و ثبت آثار تاريخي شديم، گفت: اين تعداد شامل 12 پرونده از 12 رشته صنايع‌دستي است.

وي اضافه کرد: آهنگري سنتي اردبيل، قلمکار نقاشي، گلابتون سازي و جلد سوخت معرق اصفهان، قفل سازي چهار محال و بختياري، چاروق دوزي و کلاه کرکي خراسان شمالي، خرمهره قم، گيوه دوزي سنجان، سفال و سراميک لالجين، سراجي سنتي همدان و دارايي بافي يزد اين پرونده‌ها را تشکيل مي‌دهد.

ويدا توحدي خاطرنشان کرد:‌ با پيگيري‌هاي انجام شده، اين پرونده‌ها مراحل اداري ثبت ملي در فهرست ميراث ناملموس صنايع‌‌دستي را طي مي‌کنند.

111/

انتهای پیام/

کد خبر 1389030323