جوانان بهترين مروجان هنرهاي سنتي براي آيندگان هستند

به گزارش ميراث آريا(chtn)، يداله پرمون در برنامه جشنواره پژوهشي قصه‌پردازي اجرايي که در سالن همايش‌هاي موزه ملي ايران برگزار شد، با بيان اين مطلب گفت: آخرين روز هفته ميراث فرهنگي به عنوان ميراث معنوي (ميراث ناملموس) نام‌گذاري شده است.

يدالله پرمون در ادامه خاطر نشان کرد: حوزه ميراث معنوي مقولات زبان، آئين‌ها و سنن، دانش سنتي، فنون هنرهاي دستي و غيره را شامل مي‌شود.

وي با بيان اينکه هنر قصه‌پردازي اجرايي مشتمل بر انواع اجراهايي چون نقالي است، افزود: اما در کنار نقالي متعارف؛ پرده‌خواني، شاهنامه‌خواني و انواع نقالي‌خواني پراکنده در ميان اقوام مختلف وجود دارد که از جمله آن مي‌توان به نقالي‌هاي بخش‌هاي ترکمن،‌ شاهنامه‌خواني‌هاي کرد، لر، عشاير و ديگر اقوام کشور اشاره کرد.

وي با اشاره به اجراهاي مختلف نقالي بيان داشت: گاه نقالي همراه با موسيقي و گاه تکيه نقال با هنر قصه‌پردازي و اجراي رديف موسيقي ايراني سنتي همراه با موضوعات متنوع از رزمي گرفته تا موضوعات رايج ميان اقوام اجرا مي‌شد.

پرمون اضافه کرد: صحنه‌پردازي در نقالي گاهي بسيار ساده و شامل يک پرده و گاهي همراه با سازي و در مواقعي هيچ‌صحنه‌پردازي وجود نداشت و نقال با چوب به اجراي هنر نقالي مي‌پرداخت.

وي علل در نظر گرفتن اين هنر را به عنوان موضوع اين جشنواره متنوع عنوان کرد و گفت: يکي از اين علل مي‌تواند عجين شدن نقالي با شاهنامه و سروده‌هاي فردوسي باشد.

وي از جمله علل ديگر را اقدام براي تهيه پرونده ثبت جهاني چهار پرونده ميراث معنوي در اواخر سال گذشته عنوان کرد و گفت: اين چهار پرونده ميراث معنوي به عنوان اولين آثار ارسال شده از سوي ايران در فهرست ميراث معنوي نيازمند پاسداري فوري در يونسکو ثبت مي‌شوند.

به گفته وي؛ اين چهار پرونده در سه مقوله دانش سنتي دريانوردي در خليج‌فارس،‌ مهارت‌هاي سنتي در بافت پارچه‌هاي مخمل و زربفت و قصه‌پردازي اجرايي ايراني قرار مي‌گيرند.

پرمون تصريح کرد:‌ عمل و فرآيند ثبت، حفظ و احياء نيست بلکه نکته آغاز حفظ و احياء‌ است بر اين اساس دفتر حفظ و احياي ميراث معنوي و طبيعي موظف است دستورالعمل‌هاي اجرايي را در مورد حفظ و احياء در زمينه‌هاي معرفي شده برنامه‌ريزي کرده و اين موارد را اجرايي کند که اين مهم مستلزم همکاري متخصصان و صاحبان انديشه در اين زمينه است.

وي در اين جشنواره به عنوان يک نقطه آغاز از استادان فن و صاحبنظران خواستار کمک شد و گفت: امروز خواستار اين هستيم که هنر قصه‌پردازي ايراني را کليد بزنيم و آغاز کنيم .

وي با بيان اينکه در پرونده‌هاي نيازمند پاسداري فوري، کشور ارسال کننده پرونده موظف است در ظرف زماني مطلوب د زمينه احياي اين هنرها اقدام کند و آنرا از حالت در خطر خارج کند، گفت: يکي از راه‌هاي حفظ و احياي هنرهاي سنتي و ميراث معنوي ترويج آن در نسل جوان است.

اين مقام مسئول در ادامه يادآور شد: هم‌اکنون ما شاهد فاصله بسيار زياد بين صاحبان هنر و مخاطب جهان هستيم و بايد کودکان را نيز با هنرهاي سنتي و ميراث معنوي آشنا کرد.

وي از ديگر خطرات تهديد کننده نقالي نيز جداشدن مخاطب واقعي نقالي را از نقال عنوان کرد و گفت: زماني‌ قهوه‌خانه‌ها محل گردهمايي جامعه مردان براي اتخاذ تصميم‌هاي اجتماعي مهم و حتي سياسي جامعه بوده است اما امروزه اجراي نقالي محدود به سالن تئاتر شده و مخاطبان هنر نقالي به جامعه روشنفکر تعلق دارند و عامه مردم از اين هنر جدا مانده است./119

انتهای پیام/

کد خبر 1389030327