برند نام نيست، هويت است

به گزارش ميراث آريا(chtn) جباري عضو کميته علمي سمينار نيز با بيان اينکه برند نام نيست و هويت است، گفت:حضور کارشناسان خارجي در اين سمينار بسيار مهم است و افزود:نظرات کارشناسي استادان بين‌المللي در اين سمينار به ما کمک فراواني خواهد کرد.

کرمي، عضو کميته علمي سمينار نيز در اين جلسه ضمن بيان اينکه برند فقط يک بازاريابي نيست، اظهار کرد: به نظر بنده، برند مثلثي است در سه ضلع کيفيت، کميت و ظرفيت و اين بدين معنا است که تنها ارائه يک محصول با کيفيت به بازار کافي نيست و در صورتي مي‌توان تبديل به يک برند شود که حجم مناسبي ازبازار را هم در دست داشته باشيم و به بيان ديگر بايد فعاليت‌ها اندازه قد هر کس باشد تا دست‌اش به حجم مناسب بازار برسد تا در بازار برند شناخته شود.

وي افزود: هنوز يک بخش خصوصي که به او اجازه داده شود که به ظرفيت‌هاي لازم در اين زمينه برسد، کمتر مشاهده مي شود و متأسفانه ظرفيت بازار نيز به آن مقدار متفاوت هنوز رخ نداده است و همين امر فرصت رقابت جدي را سلب کرده است.

کرمي ادامه داد: کيفيت از مهارت و آموزش مي‌آيد و اگر من در کاري ماهر نباشم نمي‌توانم در آن کار کيفيت ايجاد کنم./121

انتهای پیام/

کد خبر 1389030343