تراکتور سازي به کمک گردشگري مي‌آيد

تراب محمدي درگفتگو با ميراث آريا(CHTN)تصريح کرد:يکي از برنامه‌هاي ما توسعه گردشگري ورزشي و تلاش براي جذب گردشگران کشورهاي همجوار با استفاده از ظرفيت‌هاي گردشگري ورزشي استان است.

وي با اشاره به ظرفيت تيم‌هاي ورزشي اين استان خصوصا تيم‌هاي فوتبال اين استان تصريح کرد:تيم‌هاي تراکتورسازي،گسترش،شهرداري و ماشين سازي تبريز با توجه به استقبال بي نظير تماشاگران ظرفيت مناسبي براي توسعه گردشگري ورزشي دراستان آذربايجان شرقي هستند.

مدير کل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري آذربايجان شرقي گفت:همچنين ورزشگاه هفتاد هزار نفري تبريز امکان مناسبي براي برگزاري بازي‌هاي بين المللي است.

وي خاطرنشان کرد:باتوجه به اين ظرفيت‌ها براي توسعه گردشگري ورزشي دراستان و خصوصا جذب گردشگران کشورهاي همجوار ازطريق برگزاري بازيهاي بين المللي و ديگر اقدامات ورزشي برنامه ريزي کرده ايم./121

انتهای پیام/

کد خبر 1389030830