آگهي فراخوان صندوق براي استفاده از توان  مشاوران اقتصادي

به گزارش ميراث آريا(chtn) به نقل از روابط عمومي صندوق احياء؛ اين صندوق در نظر دارد از توان شرکت‌هاي مشاور اقتصادي و سرمايه‌گذاري براي بررسي و انجام مطالعات امکان سنجي اقتصادي، ريسک سرمايه‌گذاري، شيوه‌هاي تأمين منابع مالي، تدوين شاخص‌هاي ارزيابي، تهيه بانک اطلاعاتي سرمايه‌گذاران ، تهيه بسته‌هاي سرمايه‌گذاري بر اساس استانداردهاي بين المللي، جذب سرمايه گذاران، ارائه طرح‌هاي سودآور تدوين سياست‌هاي جلب مشارکت عمومي و خصوصي در حفظ ، احياء و بهره‌برداري از اماکن تاريخي به شرح تفصيلي مندرج در اسناد مناقصه بهره گرفته و از طريق مناقصه عمومي اين امور را واگذار کند.

از تمامي واجدان شرايط و درخواست کنندگان شرکت در مناقصه دعوت مي‌شود ظرف مدت 10 روز از تاريخ 11 خرداد با واريز مبلغ 100 صد هزار ريال به شماره حساب 0299022242 بانک تجارت شعبه فلسطين، اسناد مزايده را از دبيرخانه صندوق به نشاني تهران،خيابان خالد اسلامبولي،خيابان يازدهم، شماره 8 (10قديم ) خريداري کرده و حداکثر تا 29 خرداد اسناد تکميل شده را به صندوق تحويل دهند. /118انتهای پیام/

کد خبر 1389031261