به گزارش ميراث آريا(chtn) نام نويسي دانش‌آموزان سامانه اي در دو قالب ثبت نام از دانش آموزان ميان پايه کلاس هاي دوم، سوم، چهارم و پنجم ابتدايي ، دوم و سوم راهنمايي، دوم، سوم و چهارم دبيرستان و همچنين دانش آموزان اول ابتدايي، اول راهنمايي و اول دبيرستان، صورت مي‌گيرد.

ثبت نام تمام دانش آموزان ميان پايه بدون حضور اوليا و از طريق اينترنت انجام مي شود. اما ثبت نام از دانش آموزان پايه اول ابتدايي، اول راهنمايي، اول و دوم دبيرستان با حضور دانش آموز و اوليا امکان پذير است.

آموزش و پرورش شهر تهران براي کاهش مسافرت‌هاي درون شهري اين امکان را به وجود آورد که دانش‌آموزان از طريق اينترنت بتوانند خودشان را ثبت‌نام کنند.

بنابراين والدين دانش‌آموزان تهراني براي سال تحصيلي آينده مي‌توانند از طريق اينترنت يا به صورت حضوري به ثبت‌نام فرزندان خود بپردازند.
120/

انتهای پیام/

کد خبر 1389031721