بسياري از افراد تفاوت بين برند و  برندينگ را نمي‌دانند

به گزارش ميراث آرياCHTN))دراين نشست روستا رئيس کميته علمي سمينار تخصصي شناخت راهبرد هاي ساخت برند در صنعت گردشگري با اشاره به تجربه 10 کشور دنيا در برندسازي تصريح کرد:برندسازي حداقل نياز به 10 تا 15 سال زمان براي پياده سازي دارد و هزينه هاي بسياري براي اجراي فرآيند برندسازي لازم است.

وي با بيان اينکه برند پديده اي است که امکانات،منابع مالي و قانوني مي‌خواهد، افزود:درحال حاضر بسياري از افراد هنوز تفاوت بين برندو برندينگ را نمي‌دانند.

رئيس کميته علمي سمينار تخصصي شناخت راهبرد هاي ساخت برند در صنعت گردشگري با اشاره به موضوعات مورد بررسي درسمينار تصريح کرد:دراين سمينار نمايندگان بخش خصوصي و دولتي حضور خواهند داشت و چالش‌هاي برند سازي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

روستا با بيان اينکه دراين سمينار تنها موضوع برندسازي بررسي خواهد شد خاطرنشان کرد:دراين سمينار دوروزه بنا نيست که تمام موضوعات گردشگري بررسي شود بلکه سخنراني‌ها تنها درباره برندسازي خواهد بود و تمام کساني که دراين سمينار به ارائه مطلب مي پردازند درباره اين موضوع به صورت تخصصي سخن خواهند گفت.

وي با بيان اينکه دراين سمينار تجربه برخي از کشورها دربرند سازي توسط سخنرانان خارجي شرکت کننده دراين همايش تشريح خواهد شد،افزود:يکي از روشهاي مناسب براي برندسازي استفاده از تجربيات واقعي درديگر کشورها است.

در سمينار تخصصي شناخت راهبرد هاي ساخت برند در صنعت گردشگري استاداني از دانشگاه هاي APU ژاپن، CETT بارسلون و همچنين برنامه ريزان برخي از برندهاي موفق گردشگري جهان تجربه ديگر کشورهاي جهان دربرندسازي گردشگري را تشريح خواهند کرد.

درپايان اين همايش گواهينامه اي معتبر از سوي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، دانشگاه مرکزي بارسلون، دانشگاه ژاپن و شرکت آموزشي وپژوهشي مارکوپولو، به شرکت کنندگان در سمينار اعطاء مي شود.

راهبرد‌هاي ساخت برندگردشگري کشورها ،راهبرد‌هاي ساخت برند براي شرکت هاي فعال در صنعت گردشگري ،راهبرد هاي ساخت برند براي محصولات گردشگري وارائه مطالعات موردي از سوي چند برند موفق در صنعت گردشگري از جمله موضوعاتي است که دراين همايش طرح خواهد شد.

دراين همايش مديران سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري،وزارت امور اقتصادي و دارايي ،اساتيد دانشگاه نمايندگان بخش هاي خصوصي دست اندرکار درصنعت گردشگري و ديگر صاحبنظران گردشگري کشور حضور خواهند داشت./121

انتهای پیام/

کد خبر 1389031726