عقد تفاهم‌نامه مشترک سازمان ميراث فرهنگي و دانشگاه علمي کاربردي

به گزارش ميراث آريا(CHTN)، اين تفاهم‌نامه با هدف تقويت و توسعه امر آموزش‌هاي علمي- کاربردي به امضاء رئيس سازمان ميراث فرهنگي کشور و رئيس دانشگاه جامع علمي کاربردي رسيد.

فراهم‌ آوردن زمينه‌هاي برگزاري آموزش علمي – کاربردي مورد نياز در مقاطع کارداني و کارشناسي، تهيه، ارائه و تبادل اطلاعات علمي، تحقيقاتي و مشاوره‌اي مورد نياز سازمان، فراهم ساختن زمينه برگزاري همايش‌ها و گردهمايي‌هاي استاني، ملي، منطقه‌اي و بين المللي و فراهم آوردن زمينه ارتقاء علمي مدرسان در زمينه‌ رشته‌هاي سازمان ميراث فرهنگي موضوع اين تفاهم‌نامه است.

بنابراين گزارش در ماده 2 اين تفاهم‌نامه تشکيل کميته مشترک همکاري ميان طرفين تأييد شد که تهيه و تدوين عناوين و نيازهاي آموزشي، مشاوره‌‌اي و پژوهشي مورد نياز سازمان در قالب طرح و ارائه موارد به دانشگاه، اعلام و ارسال هر گونه اطلاعات ضروري و مورد نياز در خصوص توانمندي‌هاي مربوط به طرفين و ايجاد هماهنگي‌هاي لازم به عنوان وظايف اصلي اين کميته تعريف شده است.

مدت اين تفاهم‌نامه از زمان امضاء آن سه سال اعلام شد که پس از انقضاء در صورت توافق طرفين قابل تمديد است.

در خصوص قرار دادهاي آموزشي و پژوهشي نيز که انجام آن بيش از مدت تفاهم نامه باشد تمامي مفاد اين تفاهم‌نامه و مقررات و دستورالعمل‌هاي جاري دانشگاه تا پايان مدت اجراي قرار دادهاي مذکور جاري و معتبر است.

بر اساس ضوابط و مقررات جاري برگزاري هر دوره آموزشي توسط سازمان، منوط به صدور مجوز مربوط از مراجع ذيصلاح و به دنبال آن انعقاد قرار داد است.

اين گزارش حاکي از آن است که طرفين طبق اين تفاهم نامه توافق کردند که براي برآورده کردن نيازهاي آموزشي سازمان از طريق دانشگاه‌هاي خارجي، دانشگاه علمي- کاربردي خود اقدامات لازم را انجام دهد.

همچنين تهيه امکانات و منابع مالي مورد نياز برگزاري دوره‌هاي آموزشي سازمان از قبيل فضاي استاندارد، امکانات مطابق استانداردهاي مصوب دانشگاه بر عهده سازمان ميراث فرهنگي است.

صدور مجوز پذيرش دانشجو براي برگزاري دوره‌هاي علمي- کاربردي بر حسب تقاضاي سازمان و پس از بررسي نياز بومي و شغلي کشور توسط دانشگاه جامع علمي کاربردي مطابق با آيين‌ نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي وزارت علوم صورت مي‌گيرد.

همچنين در پايان دوره آموزشي و پس از بررسي مدارک و تأييد کارنامه‌هاي متقاضيان مطابق با مقررات، به دانش آموختگان مدرک رسمي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارائه خواهد شد.

111/

انتهای پیام/

کد خبر 1389040838