ساماندهي، ثبت و ضبط اطلاعات اموال  تاريخي در شبکه جام

به گزارش ميراث آريا (chtn) مشاور اسبق فناوري اطلاعات سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در اين همايش با اشاره به سيستم‌هاي مناسب بکار برده شده توسط استان‌هاي ايلام، کردستان و اصفهان به منظور جمع‌آوري اطلاعات اموال منقول فرهنگي تاريخي بيان داشت: پيش از اين، نزديک به 12 سيستم مشابه به نرم افزار جام در استان‌هاي مختلف استفاده مي‌شد.

فخري السادات دست سري اضافه کرد: از دو سال پيش به منظور ايجاد يک شبکه متمرکز تجميع شده از اطلاعات سراسر کشور و ارتباط با ديگر سازمان‌هاي مرتبط مانند دارائي، پليس بين‌الملل و ديگر سازمان‌هايي که به نحوي در زمينه اموال با سازمان اشتراکاتي دارند ايجاد يک شبکه رهگيري جامع اموال منقول فرهنگي تاريخي آغاز شد.

وي با بيان اينکه تنها نبايد به نگهداري اطلاعات اکتفا کنيم چرا که جريان اطلاعات مهمترين نقش را برعهده دارند بيان داشت: بزرگترين هدف در اجراي شبکه رهگيري جامع اموال منقول فرهنگي تاريخي ايجاد جريان اطلاعات است.

اين کارشناس اضافه کرد: چارچوب اصلي طرح سيستم جامع اموال منقول فرهنگي تاريخي بر اين اصل بنا شد که اطلاعات اشياء به صورت يکپارچه و در بانک اطلاعات مرکزي موزه‌هاي کشور وارد شود. با اجراي اين طرح مي‌توان به تمامي اطلاعات اشياء از جنبه‌هاي مختلف و به تفکيک محل نگهداري آن‌ها دست يافت و با دستيابي به اين اطلاعات مي‌توان ساماندهي اطلاعات و مستندنگاري آن‌ها را به صورت يکپارچه و نظام يافته عملي کرد.

وي يکي از ويژگي‌هاي بارز و قابل توجه اين سيستم را امکان‌ ثبت و ضبط اطلاعات در همان آغاز پيدايش اثر دانست و گفت: همچنين در اين سيستم، ساماندهي، ثبت و ضبط اطلاعات اموال منقول فرهنگي تاريخي مجموعه‌هاي خصوصي و در اختيار مردم وجود دارد.

دست سري به ورود اطلاعات مختصر از اشياء پيش از ورود به موزه را از ديگر ويژگي‌هاي اين شبکه عنوان کرد و گفت: يکي از ويژگي‌هايي که اين سيستم را از ديگر سيتم‌هاي مشابه متمايز کرده اين است که در هر کجاي کشور با ورود اطلاعات يک شيء، شماره خاصي به عنوان کد رهگيري به آن اختصاص مي‌يابد به طوري که اين شيء در صورت انتقال به موزه ديگر قابل شناسائي است. همچنين با اين کد رهگيري اولين امين اموال اين شيء نيز مشخص خواهد شد.

وي با اشاره به کتاب مجموعه مباني، ضوابط و دستورالعمل‌هاي اموال منقول فرهنگي تاريخي اظهارداشت: براي اولين بار در انتهاي اين کتاب، جدول‌هاي پايه طبقه‌بندي اموال منقول فرهنگي تاريخي و معرفي تمام فرم‌هاي عمومي و تخصصي اموال منقول فرهنگي تاريخي ارائه شده است./119

وي نرم افزار جام را سيستمي قابل مقايسه و مقابله با نرم افزارهاي اتريشي ،انگليسي و ترکي دانست و گفت: لوح فشرده نرم افزار اين شبکه به همراه کتاب \" مجموعه مباني، ضوابط و دستورالعمل هاي اموال منقول فرهنگي تاريخي \"در اختيار 30 استان و موزه هاي تهران به صورت جداگانه قرار مي گيرد.

دست سري با بيان اينکه همچنين در اين شبکه روش وب نيز پيش بيني شده است، افزود: به دليل قابل اطمينان نبودن محيط اينترنت، شبکه بر روي وب و يک شبکه خصوصي به صورت single عرضه شد تا علاوه بر مورد استفاده بودن در کامپيوتر شخصي در شبکه وب نيز با همان کاربري و رمز مورد استفاده قرار گيرد.

به گفته اين مقام مسئول؛ افرادي که در خواست سوال از اداره موزه ها، شرکت در نمايشگاه داخلي و خارجي، ارسال اموالي براي دارائي و ... داشته باشند مي توانند از اين وب استفاده کننند .

وي از ديگر کاربردهاي اين وب به استفاده از آن در اداره گمرک هنگام خروج شي از ايران اشاره کرد و گفت: اداره گمرک با استفاده از اين سيستم مي تواند در ساعت هاي اداري با اداره کل موزه ها ارتباط گرفته و با ارسال تصوير شي از فرهنگي و تاريخي بودن آن کسب اطلاع کند.

دست سري با بيان اينکه پيش از اين ارسال اطلاعات شي کشف شده از حفاري به اداره کل موزه ها مدت ها طول مي کشيد يادآور شد: با استفاده از اين وب کاوشگر مي تواند تمام اطلاعات مربوط به حفاري، گزارش مربوط به تصاوير اين اشياي کشف شده را با استفاده از کاربري و رمز عبور خود اطلاعات را وارد اين شبکه کند.

وي در ادامه اضافه کرد: با استفاده از اين شبکه فاصله بين زمان کاوش و اطلاعات وارد شده به ادره کل موزه ها پر مي شود.

وي در پايان خاطرنشان کرد: پشتيباني تلفني اين سيستم و استفاده از اين سيستم به تأئيد اداره کل موزه ها در تمام موزه ها و افرادي که اموال منقول فرهنگي تاريخي در اختيار دارند رايگان است . /119

انتهای پیام/

کد خبر 1389040843