بودجه گردشگري استاني رسيد

به گزارش ميراث آريا(CHTN)براساس نامه معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور سهم اعتبارات استانها از محل جزء(56)رديف 550 هزار قانون بودجه سال 1389 کل کشور تحت عنوان اعتبارات خاص ارتقاء شاخص هاي فرهنگي کشورابلاغ شد.

براساس اين نامه محورهاي هزينه کرد اين بودجه نيز اعلام شده که محور نهم مربوط به ساماندهي، توسعه فعاليت‌هاي فرهنگي ، آموزشي و تبليغي در حوزه ميراث فرهنگي ، صنايع دستي، گردشگري و ايجاد زيرساخت‌هاي مربوط است.

براي اين محور8 رديف مشخص شده است که حمايت از تکميل و اجراي طرح جامع گردشگري استان، حمايت از طراحي و اجراي برنامه براي توسعه فرهنگ گردشگري، تهيه اطلس جامع گردشگري وفرهنگي از جمله اين محورها است.

دراين نامه همچنين تبليغ جاذبه هاي گردشگري و ايجاد راه اندازي پايگاه هاي اطلاع رساني گردشگري با تأکيد برشناسايي مزيت هاي ميراث فرهنگي و گردشگري و آداب و رسوم و آيين هاي اقوام در استان نيزپيش بيني شده است.

کمک به تبديل بناهاي تاريخي استان به مراکز فعاليت هاي فرهنگي، هنري ، کتابخانه و صنايع دستي، کمک به تکميل و راه اندازي بازارچه هاي توليدات صنايع دستي، با اولويت بانوان سرپرست خانوار و موزه هاي استان به ويژه مردم شناسي از ديگر رديف هاي مطرح شده دراين نامه است.

دراين نامه همچنين حمايت از اعزام مبلغان و مشاوران ديني در ايام گردشگري، پشتيباني از مستندسازي ، آموزش ، احياء ، توسعه، ترويج ، طراحي و نمونه سازي صنايع دستي و ساماندهي کارگاه هاي صنايع دستي بومي، مزيت دار و شاخص استان و کمک به تجهيز کتابخانه تخصصي هنرهاي سنتي و صنايع دستي و نگارخانه دائمي صنايع دستي استان نيز به عنوان موارد هزينه کرد اين بودجه مطرح شده است.

حمايت از ايجاد مراکز اقامتي و فرهنگي در مناطق گردشگري و زيارتي استان ديگر رديف پيش بيني شده توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور است./121

انتهای پیام/

کد خبر 138904087