تهيه بسته‌هاي مناطق طبيعي استان گلستان

معاون گردشگري اداره کل ميراث فرهنگي استان گلستان درگفتگو با ميراث آريا(CHTN) تاکيد کرد:يکي از اقداماتي که درحوزه سرمايه گذاري دراستان گلستان انجام شده تهيه بسته‌هاي سرمايه گذاري براي ارائه به سرمايه گذاران بوده است.

علي مومني افزود:درهمين راستا 56 بسته سرمايه‌گذاري از جاذبه‌هاي طبيعي استان گلستان به زبان‌هاي فارسي و انگليسي براي ارائه به سرمايه گذاران داخلي و خارجي تهيه شده است.

وي انجام مطالعات امکان سنجي در30 منطقه طبيعي را از ديگر اقدامات انجام شده دراستان گلستان ذکر کرد و افزود:شناسنامه اين 30 منطقه نيز به زبان هاي فارسي و انگليسي براي معرفي به گردشگران تهيه شده است.

معاون گردشگري اداره کل ميراث فرهنگي استان گلستان گفت:يکي ديگر از اقداماتي که دردستور کار است انجام عمليات اجرايي درپارک‌ها و تفرجگاه هاي استان براي استفاده بهتر گردشگران است.

مومني افزود:درحال حاضر انجام اين عمليات در20 تفرجگاه و پارک استان براي استفاده بهترگردشگران از مناطق طبيعي استان پيش بيني شده است./121
انتهای پیام/

کد خبر 1389040957