به گزارش ميراث آريا(chtn)دبير اجرايي جمعيت مبارزه با دخانيات ايران از الصاق دومين تصوير هشدار دهنده بر روي پاکت سيگار بهمن توسط شرکت دخانيات خبرداد .

بنابراين گزارش قرار بود اين تصوير تا پايان شهريور سال گذشته بر روي پاکت هاي سيگار الصاق شود، و اينکه پس از تاخير 9 ماهه با سيگار بهمن به بازار معرفي شده است .

براساس اين گزارش، الصاق تصوير دوم هشدار دهنده بر روي پاکت سيگار بهمن را روابط عمومي شرکت دخانيات ايران تاييد کرده است .

قرار است هر سه تا چهار ماه يک بار، يک تصوير هشدار دهنده جديد بر روي پاکت هاي سيگار داخلي و خارجي الصاق شود که از سال 87 تاکنون فقط يک تصوير توسط شرکت دخانيات الصاق شد و اخيرا نيز تصوير دوم به آن اضافه شد .

خاطرنشان مي‌شود؛ نخستين تصوير که يک ريه ناسالم بر اثر استعمال سيگار و يک ريه سالم بدون مصرف دخانيات را نشان مي دهد در سال 87 بر روي سيگارها الصاق شد .


120/

انتهای پیام/

کد خبر 1389041523