به گزارش ميراث آريا (chtn) در همين رابطه شنيده‌ها حاکي از آن است که به دنبال الزام سازمانهاي دولتي براي خروج از تهران ، خبرگزاري دانشجويان ايران (ISNA)از تهران خارج مي شود و فقط يک شعبه از آن در تهران باقي مي ماند.

بنابر اين گزارش تاکنون محل استقرار اين خبرگزاري در خارج از تهران هنوز مشخص نشده است .

گفتني است با توجه به اينکه ايسنا (isna) خبرگزاري دانشجويان ايران ، متعلق به جهاد دانشگاهي بوده و يک شرکت دولتي محسوب مي شود شعبه اصلي آن بايد بزودي از تهران خارج شود .

202/

انتهای پیام/

کد خبر 1389041528