ايجاد اشتغال پايدار و ارتقاي اقتصاد صنايع دستي

به گزارش ميراث آريا(chtn)، معاون صنايع دستي و هنرهاي سنتي اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان گلستان با بيان اين مطلب گفت: نظر به حمايت از صنعتگران و هنرمندان اين استان و با همت انجمن هنرمندان و صنعتگران و همدلي ساير دستگاه هاي اجرايي استان، تشکيل تعاوني فراگير صنايع دستي با عضويت 16هزار هنرمند صنايع دستي در اين استان تسريع مي شود.

رضا پورمهدي با اشاره به اهميت ايجاد اين تعاوني و در راستاي آن تشکيل بازارچه هاي صنايع دستي در اين استان، افزود: باتوجه به بند (د) سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، جهت راه اندازي تعاوني ها و تشکيل بانک توسعه تعاون، ايجاد تعاوني فراگير صنايع دستي ضرورت يافته تا بدين طريق در راستاي حمايت هاي دولت از مزايايي چون بهره برداري از يارانه 20 درصدي ، تخفيف 25 درصدي نرخ ماليات، تخفيف 20 درصدي بيمه تامين اجتماعي و حمايت هاي بانک توسعه تعاون و اداره کل تعاون بهره مند شوند.

وي از تخصيص تسهيلات 10 الي 15 درصدي اداره کل تعاون به صنايع دستي اين استان درسال 89 خبرداد و گفت: انجمن هنرمندان و صنعتگران اين استان نيز با سابقه بيش از 3 سال به عنوان متولي هنرمندان در سطح استان بوده که اميدواريم با پيگيري هاي اين انجمن جهت تشکيل تعاوني فراگير و همچنين بازارچه هاي صنايع دستي، اين هنر- صنعت اصيل بيش از پيش رونق گرفته و اشتغال پايدار صنايع دستي دراين استان ايجاد شود .
/104انتهای پیام/

کد خبر 1389042336