ارائه 19طرح پيشنهادي در سومين سفر استاني به زنجان

مدير کل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان زنجان با بيان مطلب فوق به ميراث آريا(chtn) گفت:اين برنامه و طرح‌هاي پيشنهادي در استان مصوب و آماده شده است.

امير الهي افزود:طي جلسات متعددي که در استانداري و اداره کل ميراث فرهنگي استان زنجان برگزار شده است حدود 25 طرح و برنامه ارائه شد که از اين ميان 19 طرح مورد تصويب قرار گرفت که در جريان سومين دور سفر استاني به زنجان پيشنهاد خواهد شد.

اين مقام مسئول در اداره کل ميراث فرهنگي استان زنجان خاطرنشان کرد:80 درصد از کل پيشنهادات استان مربوط به بخش ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري است.

وي با اشاره به دو سفر قبلي هيات دولت و رئيس جمهور در قالب سفر استاني به زنجان گفت:در نخستين سفر استاني هفت مصوبه و در دومين سفر 10 مصوبه داشتيم.

الهي تصريح کرد:مصوبات نخستين سفر به طور کامل انجام شده و مصوبات دومين سفر استاني از 90 درصد پيشرفت برخوردار است./117
انتهای پیام/

کد خبر 1389042438