همدان را به جهان بشناسانيم

به گزارش ميراث آريا(CHTN)محمود احمدي نژاد در گفتگوي زنده تلويزيوني با مردم استان همدان گفت : استان همدان در بخش گردشگري ظرفيت بسيار خوبي دارد و بايد استان همدان را به جهان بشناسايم .

رئيس جمهور همچنين با اشاره به پيشينه فرهنگي همدان ، بـر شناسايي همـه ارزش ها و به هنگام شدن آن و همچنين حمايت از هنرمندان و صاحب نظران تـاکيد کرد و گفت: در هيئت دولت براي بخش فرهنگي استان 45 ميليارد تومان اعتبار در نظر گـرفته شده است که در 9 محور اصلي فـرهنگي شامـل طرح هـاي عملياتي ، عمـراني استفاده شود .

وي رويکرد سفرهـاي سوم هيئت دولت به استانها را فرهنگي خواند و گفت : در اين سفرها نه تنها اجراي طرحهاي عمراني متوقف نمي شود بلکه با شدت بيشتر ادامه خواهد يافت .

رئيس جمهور همچنين با اشاره به پيشينه فرهنگي همدان ، بـر شناسايي همـه ارزش ها و به هنگام شدن آن و همچنين حمايت از هنرمندان و صاحب نظران تـاکيد کرد و گفت: در هيئت دولت براي بخش فرهنگي استان 45 ميليارد تومان اعتبار در نظر گـرفته شده است که در 9 محور اصلي فـرهنگي شامـل طرح هـاي عملياتي ، عمـراني استفاده شود ./121

انتهای پیام/

کد خبر 1389051513