تعليق دو دفتر خدمات مسافرتي در مشهد

به گزارش ميراث آرياchtn)) به نقل از روابط عمومي اداره کل ميراث فرهنگي خراسان رضوي محسن لشگري اظهارداشت: دفترهاي خدمات مسافرتي و جهانگردي روشن سير و فيروز سير شرق هر کدام به مدت دو ماه تعليق شدند.

وي دلايل تعليق اين دو دفتر را تغيير مدير عامل، هيات مديره و انتقال سهام عنوان کرد و افزود: طبق بند الف ماده 20 کميته فني اين دو دفتر از تاريخ دريافت ابلاغ به مدت 2 ماه تعليق شدند.

لشگري با تاکيد بر دستورالعمل تاسيس ونظارت بر دفاتر اظهارداشت: اين دفاتر در زمان تعليق بايد از قبول تعهدات جديد خودداري نمايد و طي مدت 24 ساعت به تعهدات قبلي خود عمل نمايد که در صورت عدم رعايت پروانه فعاليت آن شرکت لغو مي‌شود./106

انتهای پیام/

کد خبر 1389052415