بناهاي مدفون در اعماق 20 متري زمين را آشکارکرد

مدير پايگاه ميراث فرهنگي شهر نيشابور در گفتگو با ميراث آريا(chtn)با اشاره به آغاز بررسي وضعيت زير سطحي پهنه فرهنگي نيشابور براي شناخت و تعيين حدود حريم شهر کهن نيشابور در اوايل سال 88، بيان داشت: برداشت‌هاي صحرائي، داده‌هاي لازم را براي تحليل و بررسي وضعيت اين منطقه در اختيار تيم باستان‌شناسي قرار داد.

ابوالفضل مکرمي‌فر شيوه اجرا و بررسي در اين برنامه را روش مگنتومتري و ژئوالکتريک که مبناي بررسي محوطه هاي باستاني است عنوان کرد.

وي از ويژگي‌هاي اين بررسي به شناسايي ديوارها، کوره‌ها، کانال‌ها و ... و ثبت کردن شکل و گسترش اين ساختارها در پهنه محوطه باستاني اشاره کرد.

اين کارشناس با بيان اينکه در مطالعات اوليه باستان‌شناسي شواهد محکمي دال بر وجود بناهاي مدفون در محدود شادمهرک به اثبات رسيده است، افزود: با توجه به اينکه هيچ برونزدي از ساختارهاي مدفون در منطقه مشاهده نمي شود بنابراين اين محدوده گسترده به منظور مطالعه وضعيت زيرسطحي انتخاب شد.

به گفته اين مقام مسئول؛ در محدوده شادمهرک واقع در غرب شهر کهن نيشابور تعداد 24 پروفسيل مگنتومتري شمالي_جنوبي با طول 500 متر و فواصل 25 متر طراحي شد.

وي هدف از اين طراحي را مشخص کردن مرز کلي شهر کهن مورد مطالعه در صورت قرار گرفتن در داخل محدوده برداشت بيان کرد.

مکرمي فر با اشاره به وسعت زياد منطقه مورد مطالعه و محدوديت تعداد نقاط پيشنهادي در منطقه مورد بررسي شهرکهن نيشابور با هدف تعيين مرز کلي شهر کهن بيان داشت: طراحي نقاط و پروفسيل‌هاي برداشت با مشاوره کارشناسان ژئوفيزيک و باستان‌شناسان با فواصل نسبتاً بازتري انجام شد.

وي هدف از برداشت‌هاي مغناطيس‌سنجي، برداشت وضعيت ساختارهاي زيرسطحي عنوان کرد و گفت: براي بررسي مگنتو متري از دستگاه پروتون GPS دار استفاده شد.

اين کارشناس با بيان اينکه منطقه مورد مطالعه با وسعت تقريبي 26/0 کيلومتر مربع در 3 کيلومتري جنوب‌شرقي شهر نيشابور واقع شده است، افزود: منطقه مورد مطالعه اکثراً زمين‌هاي کشاورزي است و اثري از رختمون سنگ بستر مشاهده نمي شود.

وي اضافه کرد: نتايج برداشت منطقه مورد نظر وجود ساختارها و بناهاي مدفون در زير سطح زمين در اعماق کمتر از 20 متر را اثبات مي‌کند.

مکرمي فر در پايان پيشنهاد کرد؛ در صورت تأييد نتايج فوق با ديگر نتايج مطالعات منطقه، کل محدود شهر کهن نيشابور دقيق‌تر مورد مطالعه ژئوفيزيکي قرار گيرد تا شکل کامل و دقيق‌تر بناها و ساختارهاي مدفون در منطقه مشخص باشد./119انتهای پیام/

کد خبر 1389052459