استعداديابي مرحوم شيرازي کم نظير بود

مظفر عباس‌زاده از شاگردان مرحوم شيرازي در سال‌روز درگذشت مرحوم شيرازي به ميراث آريا(chtn) گفت: دست و دلباز و عميق در درک مسائل علمي و اخلاقي بود.

او گفت: حمايت‌هاي علمي و غير علمي استاد رنگ و بوي ظاهري نداشت و شخصيتش چه در مقام استادي چه در ساير مواقع عميق و وارسته مي نمود.

عباس‌زاده افزود: مرحوم شيرازي علاوه بر توانمندي‌هاي علمي از شخصيتي با اخلاق وبه تمامي مذهبي برخوردار بود و اين بزرگترين سرمايهاي بود که به دانش‌جويانش منتقل کرده و از او انساني نمونه وغير قابل تکرارساخته بود./122

انتهای پیام/

کد خبر 1389052749