86 مجتمع بين‌راهي آماده بهره‌برداري است

به گزارش ميراث‌‌آريا(chtn) از 324 پروژه مجتمع‌هاي خدماتي، بهداشتي و بين‌راهي توسط شرکت توسعه ايرانگردي و جهانگردي، در حال حاضر تعداد 86 مجتمع خدماتي، بهداشتي و بين‌راهي در سطح کشور آماده تحويل موقت و بهره‌برداري شده است.

ساير پروژه‌هاي نيز به طور ميانگين داراي 78 درصد پيشرفتي فيزيکي هستند و در طي ماه‌هاي آتي تمامي پروژه‌ها آماده بهره‌برداري خواهند بود.

بابت پروژه‌هاي انجام شده تاکنون از بودجه‌هاي تخصيصي و ابلاغ شده مبلغ 5/20 ميليارد تومان (8/11 ميليارد تومان از بودجه سال 87 و 7/8 ميليارد تومان از بودجه سال 88 ) هزينه شده است.

همچنين به منظور تکميل پروژه‌هاي يارانه‌اي بخش خصوصي مبلغ 82/1 ميليارد تومان (82/0 ميليارد تومان از بودجه سال 87 و يک ميليارد تومان از بودجه سال 88) پرداخت شده است.

/115

انتهای پیام/

کد خبر 1389060164