عليرضا زنجانيان ، با بيان اين مطلب در گفتگو با خبرنگار ميراث آريا (chtn) افزود :در جلسه روز گذشته مهندس بقايي با اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس موضوعات مختلفي مورد بحث و بررسي قرار گرفت که يکي از اين موضوعات در رابطه با انتقال کارکنان سازمان ميراث فرهنگي به استانهاي اصفهان و شيراز بود .

وي با اشاره به تقدير و تشکر چندتن از نمايندگان کميسيون فرهنگي از جمله نماينده سميرم در مورد اين اقدام تصريح کرد : البته در اين ميان تعدادي از نمايندگان محترم مجلس نيز معترض بودند .

وي دليل اعتراض اين نمايندگان را عدم استفاده از ظرفيتهاي موجود در شهرهاي حوزه انتخابيه خود اعلام کرد و با معرفي سبقه تاريخي که در شهرهاي مختلف کشور وجود دارد از معاون رئيس جمهور تقاضا کردند که از اين ظرفيت هاي کشوري نيز استفاده شود.

نمايندگان دو شهر يزد و دامغان از جمله نمايندگاني بودند که اعلام آمادگي جهت پذيرش نقل و انتقال در اين جلسه را مطرح کردند.

در اين جلسه همچنين معاون معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور با ارائه توضيحات مبسوط در زمينه سابقه طرح نقل و انتقال از پايتخت گفت : طرح نقل و انتقال در سال 62 مورد بررسي و تصويب قرار گرفت و جزء تکاليف قانون برنامه محسوب مي شود.202

انتهای پیام/

کد خبر 1389060165