مستندنگاري اشياي تاريخي موزه پارس شيراز

به گزارش ميراث آريا(chtn)، محمد رضا بذرگر گفت : اين اقدام بر اساس آخرين طرح تهيه شده اداره کل موزه هاي کشور صورت گرفته و هم اکنون کارشناسان اداره کل ميراث فرهنگي فارس در حال مستند نگاري اشياي تاريخي موزه پارس هستند.

مديرکل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري فارس با اشاره به اينکه قدمت اشياي تاريخي موجود در اين موزه به 6 هزار سال قبل تا دوره حاضر برمي گردد ، گفت : اين اشياء متعلق به دوره هاي پيش از تاريخ ، تاريخي ( اشکاني و ساساني ) همچنين ادوار مختلف اسلامي و معاصر هستند.

بذرگر گفت : کارشناسان اين اداره کل در حال بازنگري و آسيب شناسي اين آثار هستند و کار مستند نگاري اشياء موزه طبق پيش بيني هاي صورت گرفته تا 4 ماه ديگر پايان مي يابد.

مديرکل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري فارس در خصوص اشيائي که در موزه نگهداري مي شوند گفت: حفاظت و نگهداري از اشياء در اولويت قراردارد و خوشبختانه تاکنون مشکلي در رابطه با حفاظت و نگهداري از اين اشياء نداشته ايم .

بذرگر افزود: هم اکنون بسياري از اشياء در معرض ديد عموم قرار ندارند و نحوه نگهداري از آنها بر اساس اصول علمي و امکانات موجود صورت مي گيرد که با گسترش فضاهاي موزه اي امکان به نمايش گذاشتن اين اشياء نيز ميسر خواهد شد.
/104انتهای پیام/

کد خبر 1389061319