به گزارش ميراث آريا(chtn) و به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي سنوات بازنشستگي افرادي که مطابق قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب 1354ـ و الحاق دو تبصره به ماده (76) ـ مصوب 1371ـ مصوب 1380ـ و آيين‌نامه اجرايي بند (5) جزء (ب) قانون ياد شده به عنوان خبرنگار شناخته شده و سنوات اشتغال آنها در شغل خبرنگاري بيست سال متوالي يا بيست و پنج سال متناوب باشد براي محاسبه مستمري بازنشستگي با ضريب (يک و نيم) محاسبه مي‌شود.

اين مصوبه از سوي محمد رضا رحيمي ، معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است./122

انتهای پیام/

کد خبر 1389061329