رشد 31 درصدي ورود گردشگران از مرزهاي آذربايجان غربي

محمدرضا پوينده؛ مديرکل دفتر توسعه گردشگري سازمان ميراث‌فرهنگي در اين باره به ميراث‌آريا(chtn) گفت: استان آذربايجان غربي داراي سه نوع مرز زميني جاده‌اي، ريلي و هوايي شامل فرودگاه اروميه، مرز بازرگان، مرز سرو، مرز پلدشت، مرز تمرچين و مرز ريلي رازي است.

وي تصريح کرد: بررسي وضعيت ورود مستقيم گردشگران خارجي به استان آذربايجان غربي نشان مي‌دهد که در سه سال گذشته بيشترين تعداد گردشگران از طريق کشور ترکيه و مرز جاده‌اي بازرگان به اين استان وارد شده‌اند.

پوينده افزود: طي سه سال گذشته 685 هزار و 704 گردشگر از مجموع مرزهاي استان آذربايجان غربي به اين کشور وارد شده‌اند که از اين تعداد 353 هزار و 421 گردشگر از مرز بازرگان به اين استان وارد شدند.

مديرکل دفتر توسعه گردشگري سازمان ميراث‌فرهنگي خاطرنشان کرد: ساختار مليتي گردشگران وارد شده به استان آذربايجان غربي به ترتيب شامل کشورهاي ترکيه، عراق و ارمنستان است.

وي گفت: پس از مرز بازرگان 237 هزار و 734 گردشگر از مرز سرو، 71 هزار و 120 گردشگر از مرز تمرچين،‌ 16 هزار و 444 گردشگر از مرز پلدشت، 6 هزار و 938 گردشگر از مرز رازي و 47 گردشگر از فرودگاه اروميه به اين استان وارد شدند.

پوينده خاطرنشان کرد: آمار بيانگر اين است که 11 درصد از مجموع گردشگران ورودي طي سال‌هاي 1386 تا 1388 از مرزهاي آذربايجان غربي به کشور وارد شده‌اند که از اين ميان مرز بازرگان شش درصد، مرز سرو چهار درصد و مرز تمرچين يک درصد از گردشگران ورودي را به خود اختصاص داده‌اند.

/115


انتهای پیام/

کد خبر 1389062219