مشارکت هنرمند قزويني در نمايشگاه تخصصي نگارگري

معاون هنرهاي سنتي و صنايع دستي اداره کل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان قزوين با بيان اين مطلب به ميراث آريا(chtn)،گفت: اين نمايشگاه از تاريخ 13 تا 18 شهريورماه 89 در نگارخانه مهر استان قزوين برگزار شده است .

حميدرضا قاسمي افزود: نگارگري ايراني که به اشتباه مينياتور نيز خوانده مي‌شود شامل آثاري از دوره‌هاي مختلف تاريخ اسلامي ايران است که بيشتر به صورت مصورسازي کتب ادبي ، علمي و فني ، تاريخي و همچنين، برخي کتب مذهبي، است .

وي تصريح کرد: نگارگري ايراني همواره سيالي مخصوص به خود را داشته و آن بعدنمايي که در آثار اروپايي ها وجود دارد در نگارگري يافت نمي‌شود.

قاسمي خاطرنشان کرد: به اين ترتيب اگر قواعد صحيحي در اين هنر رعايت شود مي توان از نگارگري در اشکال نو استفاده کرد .
/104

انتهای پیام/

کد خبر 1389062230