آنها که از نمايش منشورکوروش گله‌مندند خود را به ‌خواب زده‌اند

به گزارش ميراث آريا (chtn ) اسفنديار اختياري در مراسم بازديد از منشور کوروش که با حضور موبد موبدان و شماري از هموطنان زرتشتي صورت گرفت افزود: تماميت کشور تنها به مرزهاي جغرافيايي، شرق تا غرب ، شمال تا جنوب،‌ تنها به خليج هميشه فارس خلاصه نشده است بلکه همگان ايران را با فرهنگ و ‌تمدن اصيلش مي‌شناسند.

وي افزود: در روزگاري به سر مي‌بريم که کشورهايي با عمر کمتر از 300 سال تمدن مي‌خرند و اين در حالي است که به استناد منشور کوروش، ايرانيا‌ن در راستاي تاريخ همواره با فرهنگ و موحد بوده‌اند.

نماينده زرتشتيان در هشتمين دوره مجلس، کوروش را فرزند واقعي راستي دانست و افزود: پيام منشور کوروش جز مهر و مهرباني نيست.

وي از تلاش مدير موزه ملي و دست اندرکاران برگزاري نمايشگاه منشور کوروش تقدير کرد و نمايش منشور را بيانگر شجاعت و بزرگمنشي موزه ملي ايران عنوان کرد./122انتهای پیام/

کد خبر 1389071149