منشور کوروش نخستين سند انسانيت است

به گزارش ميراث آريا ( chtn ) موبد موبدان ايران در مراسم بازديد شماري از هموطنان زرتشتي از نمايشگاه منشور کوروش افزود: کوروش با انديشه‌ راستي و درستي با اين پيام برخاست که همه حق دارند از زندگي درست برخوردارشوند.

اردشير خورشيديان با بيان اينکه کوروش به آدميت ارج مي‌نهاد گفت: انديشه‌هاي کوروش در استوانه‌اي به عنوان نماد آزادي و آزادگي و به عنوان نخستين حقوق بشر منتشر شده است.

موبد موبدان ايران، باور کوروش را مبتني بر حقوق برابر دانست و افزود: وي با انديشه تکريم به انسان، برده‌ها را آزاد و به سرزمينشان فرستاد در حالي که برده‌داري در اروپا و آمريکا زماني منسوخ شد که جامعه به دليل صنعتي شدن نيازي به برده‌داري نداشت.

وي افزود: کوروش زماني اعلام کرد که هر انسان حق دارد شغل و همسر خود را خود برگزيند که در آن زمان، خشونت جزوي از افتخار شاهان بود.

خورشيديان؛ کوروش را داري فرهنگ و منشورش را ميراث ارزشمند انسان‌ها دانست و افزود: بايد همه ايرانيان پيام آن را آموخته و در زندگي بکار بندند./122

انتهای پیام/

کد خبر 1389071151