به گزارش ميراث آريا (chtn) به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، نمايندگان ويژه رئيس جمهور در کارگروه برنج و چاي کشور به استناد اصل يکصد و بيست و هفتم قانون اساسي ، تصميمات جديدي را به منظور انجام امور تسويه شرکت سهامي چاي ايران و رفع مشکلات مربوط به چاي کشور ، اتخاذ کردند.

براساس اين مصوبه ،اموال منقول و غير منقول مورد نياز سازمان چاي کشور از محل اموال شرکت سهامي چاي ايران (در حال تسويه) به تعداد هفده رديف که تاييد شده به مهر \"دفتر هيئت دولت\" است، به سازمان مذکور منتقل مي‌شود.

همچنين اموال منقول و غير منقول اداره کل خدمات پژوهشي سابق شرکت سهامي چاي ايران (در حال تسويه) به سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي منتقل خواهد شد.

با اجراي اين تصميم نامه، مبلغ 534 ميليارد و 828 ميليون و 725 هزار و 920 ريال اصل بدهي تسهيلات معوق شرکت سهامي چاي ايران (در حال تسويه) به بانک هاي مرکزي، ملي و ملت به انضمام سود و کارمزد مربوط در قبال واگذاري اموال مذکور در بندهاي (1)، (2) و (3) به عنوان بدهي دولت منظور مي‌شود.

بر اين اساس ، نمايندگان ويژه رئيس جمهور در کارگروه برنج و چاي کشور، بانک مرکزي و بانک هاي ملي و ملت را مکلف کرد، با انجام هماهنگي‌هاي لازم نسبت به پيگيري و طي مراحل حذف جرايم و تاخير ديرکرد تسهيلات ياد شده اقدام کنند.

دولت با توجه به فعاليت موثر بخش خصوصي در استان هاي شمالي براي فرآوري و بسته‌بندي چاي، استانداري گيلان و سازمان چاي کشور را موظف کرد اقدامات قانوني لازم دراين زمينه را انجام دهند.

براساس اين مصوبه موضوع چاي سنواتي توسط استانداري گيلان، سازمان چاي کشور و شرکت سهامي چاي ايران (در حال تسويه) و با مشارکت بخش خصوصي و نظام بانکي تعيين تکليف مي شود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، سازمان چاي کشور موظف است، گزارش آمار و اطلاعات دقيق چاي سنواتي را به کارگروه چاي و برنج کشور ظرف يک ماه ارائه کند.

براساس تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در کارگروه برنج و چاي کشور، سازمان چاي کشور با همکاري استانداري گيلان مکلف است موضوع بهزراعي و کف بر کردن باغات مسن چاي را تا رسيدن به برگ سبز چاي کيفي پيگيري کند.

به منظور افزايش خريد تضميني چاي درجه يک و درجه دو، يارانه برگ سبز چاي مانند سنوات گذشته پرداخت مي‌شود و استاندارهاي گيلان و مازندران قيمت و مقدار خريد برگ سبز چاي از کشاورزان و فروش به کارخانه‌ها را برابر سياست‌هاي دولت و مصوبات ابلاغي کارگروه مديريت خواهند کرد.

اين مصوبه پس از تاييد رئيس چمهور از سوي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد./122

انتهای پیام/

کد خبر 1389080830