تشکيل کميته استاندارد مهارت و آموزش رشته‌هاي صنايع‌دستي کشور

تهمينه دانيالي در اين باره به خبرنگار ميراث آريا(chtn)، گفت: تعامل معاونت صنايع‌دستي کشور و سازمان فني و حرفه‌اي در راستاي روان سازي بيمه شاغلان شناسه دار صنايع‌دستي ادامه دارد.

وي اضافه کرد: معاونت صنايع‌دستي و سازمان فني حرفه‌اي تا به حال با همکاري يکديگر استاندارد مهارت 120 رشته هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي را تدوين کرده‌اند.

معاون صنايع‌دستي ادامه داد: در جلسه سه شنبه گذشته مقرر شد بر اساس آمار فراواني بانک اطلاعات صنايع‌دستي کشور، تعريف استاندارد مهارت ساير رشته‌ها در دستور کار قرار گيرد.

دانيالي افزود: همچنين قرار شد هر دو هفته استاندارد مهارت 10 رشته صنايع‌دستي با نظر گروه کارشناسي دو طرف تعريف شود.

اين استاد دانشگاه با بيان اينکه در همين راستا کميته استاندارد مهارت و آموزش رشته‌هاي صنايع‌دستي تشکيل مي‌شود، گفت: اين کميته متشکل از کارشناسان دفتر آموزش و حمايت از توليد معاونت صنايع‌دستي، کارشناسان سازمان فني و حرفه‌اي، کارشناسان خاص رشته‌هاي مورد بررسي در هر دوره به همراه استادان برجسته صنايع‌دستي خواهد بود.

وي در ادامه اظهار داشت: اين کميته به منظور بررسي ساير رشته‌هاي صنايع‌دستي با اولويت بانک جامع به زودي تشکيل خواهد شد.

معاون صنايع‌دستي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري تأکيد کرد: پيش بيني مي‌شود تعريف استاندارد مهارت براي 125 رشته باقي مانده صنايع‌دستي با همراهي اعضاء اين کميته تا پايان سال جاري به اتمام برسد.

تهمينه دانيالي بيان داشت: هنرمندان واجد شرايط بيمه تأمين اجتماعي به منظور دريافت اين امتياز در کنار کارت شناسايي صنعتگري بايد گواهي مهارت فني و حرفه‌اي در اختيار داشته باشند.

به گفته اين مقام مسوول صنعتگران به منظور دريافت اين گواهي بايد در آزمون فني و حرفه‌اي شرکت کنند که لازمه برگزاري اين آزمون تدوين استاندارد مهارت فني براي تمامي رشته‌هاي صنايع‌دستي است.


111/

انتهای پیام/

کد خبر 1389092712