آغاز به کار ستاد تسهيلات سفر در گلستان

به گزارش ميراث آريا(chtn)به نقل از روابط عمومي اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان گلستان، دبير کارگروه گردشگري گلستان در جلسه اين کارگروه ضمن اعلام اين مطلب گفت: کميته هاي دهگانه اين ستاد در راستاي خدمت رساني مطلوب به گردشگران تشکيل و هماهنگي هاي لازم دراين ستاد جهت ارائه خدمات مطلوب به مسافران صورت مي گيرد.

فريدون فعالي ضمن اشاره به فعاليت بي نظير اين ستاد درسال گذشته، خواستار اجراي ماموريت هاي بهينه اين ستاد و استفاده مطلوب از خدمات ارگان ها دراين ستاد شد.

وي همچنين دراين جلسه به ساماندهي واحدهاي بدون مجوز دراماکن تفرجي اشاره داشت و افزود: بعضاً، واحدهايي که تعداد ان ها نيز کم نيست، بدون مجوز درمحورهاي پرتردد گردشگري فعاليت مي کنند که کنترل و نظارتي بر فعاليت آن ها نيست و اين مورد نياز به يک ساماندهي دارد.

دبير اين کارگروه درادامه بر تشکيل تيم نظارتي متشکل از ارگان هاي مرتبط جهت بازديد از اين اماکن و اجراي طرح نظارتي تاکيد کرد.

اين مقام مسوول ضمن اشاره به برگزاري چهارمين جشنواره فرهنگ اقوام ايران زمين درگلستان، همکاري دست اندرکاران را تقدير و تصريح کرد: براساس فرم هاي نظرسنجي اين جشنواره براي 500 نفر، 98 درصدبازديد کنندگان، ضمن بازديد از اين جشنواره در سنوات قبل، برگزاري جشنواره را براي استان لازم دانسته و موفقيت مسولين را دربرگزاري جشنواره اعلام داشتند.

مدير کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اين استان در ادامه اين جلسه همچنين با توجه به بحث يارانه ها، به هزينه هاي سربار واحدهاي اقامتي و پذيرايي اشاره داشت و گفت: در صورت بهره مند نشدن اين تاسيسات گردشگري از بسته هاي حمايتي دولت، اين واحدها متضرر خواهند شد که دراين راستا روساي اين جوامع گردشگري طي نامه اي خواستار توجهات مسئولين به اين بخش از صنعت گردشگري شده اند.

وي درادامه بر توسعه گردشگري دريايي دراين استان تاکيد کرد و افزود: گسترش فعاليت ها درحوزه گردشگري دريايي از سياست ها است و ايجاد تورها و بسته ها وپکيج هاي مسافرت هاي دريايي و همچنين جذابيت هاي صيدوصيادي درقالب تورهاي يک روزه، فضاي مناسب را براي توسعه گردشگري وهمچنين درآمدزايي استان فراهم مي آورد.

فعالي تصريح کرد: طرح ها وبرنامه هاي مدون و جامعي که درراستاي توسعه استان ارائه شوند، مورد حمايت کارگروه گردشگري استان قرار خواهند گرفت.

اين مقام مسوول درادامه به طرح توسعه درناحيه سدها وآب بندان ها اشاره داشت و گفت: کميته کاري مشترکي تشکيل شده تا تاسيسات آبي استان در بسته‌هاي سرمايه گذاري گردشگري ساماندهي شوند.

مدير کل دفتر فني استانداري گلستان نيز در اين جلسه گفت: با توجه به بحث يارانه ها، ستاد تسهيلات سفردر سال جديد بايد با قوت بيشتري فعاليت کند و ضمن شکل گيري کميته ها، طرح ها و برنامه ها اعلام شده و احکام صادر و فعاليت ها آغاز شود.

عباس زاده همچنين بر بررسي فعاليت واحدهاي غيرمجاز گردشگري تاکيد کرد و گفت: ضمن تهيه ليست اين واحدها، صلاحيت فعاليت ها مشخص شده و با تشخيص صلاحيت درکميته فني درخصوص جريمه آن ها طبق کميسيون ماده 100 اقدام شود.

وي جذب سرمايه گذار در بسته هاي سرمايه گذاري گردشگري دريايي به استان را ضروري دانست و بر ساماندهي گردشگري دريايي تاکيد کرد.

مدير کل دفترفني استانداري گلستان درپايان اين جلسه افزود: اگر نگاه درمباحث گردشگري مثبت باشد و حساسيت هادر اشتغالزايي و درامدزايي درنظر گرفته شود، رونق استان به همراه خواهد بود . /104انتهای پیام/

کد خبر 1389101018