به گزارش ميراث آريا (chtn)'حسن ابوالقاسمي' افزود: مردم بايد در شرايط ويژه،‌ در امر خون رساني به کمک سازمان انتقال خون بشتابند تا ميزان ذخيره خون بيماران نيازمند، افزايش يابد.

وي با بيان اينکه منظور از شرايط ويژه، روزهاي گرم و سرد سال و تعطيلات است،‌ گفت: نياز به اهداي خون در اين روزها بسيار حياتي است و ما نيازمند دريافت خون بيشتري هستيم.

وي ادامه داد: مراجعه افراد در روزهاي خاص مانند شهادت ائمه و شب هاي احيا طبيعي است اما اينگونه مناسبتها فقط يکبار در سال هستند و تعداد مراجعه براي خون دادن محدود مي شود.

ابوالقاسمي گفت: سازمان انتقال خون از شهروندان بويژه اهدا کنندگان مستمر تقاضا دارد تا در تمام روزهاي سال، براي اهداي خون مراجعه کنند تا کمبود ذخيره خون نداشته باشيم. 202

انتهای پیام/

کد خبر 1389101514