موزه‌هاي محلي به بخش خصوصي واگذار مي‌شود

به گزارش ميراث آريا (chtn) ، مسعود علويان صدر در سومين گردهمايي معاونان ميراث فرهنگي استان‌هاي سراسر کشور گفت: در کل دنيا رويکرد دولتي به امر موزه و موزه‌داري منسوخ شده و بايد به سمتي برويم که از ظرفيـت‌هاي نهادهاي خصوصي، اشخاص حقيقي و مجموعه‌داران در ارتباط با مباحث ايجاد موزه، رويکرد جديد موزه‌داري، ايجاد تغييرات محتوايي در امر موزه و يا تغييرات ساختاري حداکثر بهره‌برداري صورت گيرد.

وي گفت: اگر بتوانيم فرصت حمايتي خوبي را براي بخش خصوصي و خصوصاً مجموعه‌داران و علاقه‌مندان به امر موزه فراهم کنيم نمونه واقعي مشارکت را شاهد خواهيم بود.

اين مقام مسوول با بيان اينکه در شيراز يک موزه متعلق به بخش خصوصي با حمايت سازمان ميراث فرهنگي اداره مي‌شود ، گفت: معتقديم بخش خصوصي مي‌تواند هم به لحاظ مديريت و ايجاد فرصت‌هاي جديد فرهنگي، فرصت‌هاي تازه را در بخش موزه افزايش دهد.

وي افزود: موزه و موزه‌داري منحصر به فضاهاي بسته نيست و بايد مفاهيم جديد موزه را در قالب شهر، پارک‌موزه‌ها و غيره ارائه کنيم.

علويان صدر گفت: به معاونان ميراث فرهنگي سراسر کشور اعلام کرده‌ايم تا پايان برنامه پنجم هر شهر بايد يک موزه داشته باشد.

وي افزود: تمبر آموزش بايد وارد موزه‌ها شده و بخشي از آموزش سطوح مختلف تحصيلي کشور در موزه‌ها محقق شود.

اين مقام مسوول گفت:‌ بعد از ايجاد تغييرات ساختار در موزه، ارائه تعاريف جديد و اصلاح محتوايي از ضرورت‌هاي پيش‌روي موزه‌هاي کشور است.
/122

انتهای پیام/

کد خبر 1389102538