بازنگري سند ملي صنعت گردشگري

به گزارش ميراث‌آريا(chtn) به نقل از روابط عمومي معاونت گردشگري سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري، بازنگري سند ملي صنعت گردشگري کشور که پيش از اين از سوي معاونت گردشگري سازمان آغاز شده بود با دعوت از اريک _ هل پترسن مشاور ارشد سازمان جهاني جهانگردي، به منظور همفکري و ارائه مشاوره، در مسير تکامل قرار گرفت.

اين اقدام با برگزاري نشستي مشترک وجه عملي يافت تا کارشناسان اين حوزه و فعالان بخش خصوصي بتوانند در 2 بخش مجزا از همفکري و مشاوره نماينده سازمان جهاني جهانگردي بهره‌مند شوند.

در بخش نخست نشست مذکور، مشاور ارشد سازمان جهاني جهانگردي پس از آشنايي با اقدامات کلي انجام شده در معاونت گردشگري به بحث و گفتگو با کارشناسان بخش‌هاي مرتبط از جمله دفتر توسعه گردشگري، بازاريابي و تبليغات، آمار، برنامه‌ريزان سند ملي، کميته‌هاي تخصصي، گردشگري داخلي، مراکز خدمات گردشگري و نيز کانون هماهنگي معاونت گردشگري سازمان پرداخت تا ضمن آگاهي از دستاوردهاي حاصل، با ارائه نظرات و بيان ديدگاه‌هاي خود در بازنگري صحيح سند ملي گردشگري نظارت داشته باشد.

همچنين بخش دوم نشست مورد نظر به گفتمان 2 سويه ميان نماينده سازمان جهاني جهانگردي و فعالان بخش خصوصي صنعت گردشگري کشور اختصاص يافت تا نمايندگاني از جامعه راهنمايان ايرانگردي، جامعه تورگردانان و نيز تشکل دفاتر خدمات مسافرتي به توانند با طرح چالش‌ها و اقدامات انجام گرفته در اين حوزه از خدمات مشاوره‌اي بين‌المللي بهره‌مند شوند.

لازم به ذکر است جلسات تکميلي بازنگري سند ملي گردشگري به عنوان يکي از برنامه‌هاي آتي معاونت گردشگري، مورد پيگيري قرار خواهد گرفت.

/115

انتهای پیام/

کد خبر 1389102730