نوروز بهترين فرصت براي معرفي توانمندي‌هاي کرمانشاه است

به گزارش ميراث آريا((CHTN، سيد دادوش هاشمي گفت:بايد به هر نحو ممکن شرايطي را فراهم آوريم که در ايام نوروز وجهه مهمان نوازي مردمان کرمانشاه به بهترين شکل ممکن حفظ شود.

وي افزود:تا فرصت باقي است بايد تلاش کنيم که نواقص موجود براي پذيرايي از ميهمانان نوروزي در هر بخشي را از بين ببريم و به گونه‌اي آبرومند پذيراي گردشگران در ايام نوروز 90 باشيم.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد:در ايام نوروز اکيپ‌هاي نظارتي بايد به صورت مستمر و مداوم از ارائه دهندگان خدمات به گردشگران بازديد به عمل آورند.

وي اظهار داشت: بايد تلاش شود که در ايام نوروز از طرق مختلف گردشگران و ميهمانان نوروزي را به بازارچه‌هاي مرزي استان هدايت کنيم تا از اين طريق، مدت ماندگاري مسافران را در استان افزايش دهيم.

اين مقام مسؤول در استان کرمانشاه گفت: ايام نوروز بهترين فرصت براي معرفي توانمندي‌هاي استان در بخش هاي مختلف است،بنابراين در اين راستا نبايد هيچ گونه کم کاري صورت گيرد.

/118


انتهای پیام/

کد خبر 1389112715