به گزارش ميراث آريا (chtn) پايگاه اطلاع رساني دولت، لطف الله فروزنده دهکردي ، معاون توسعه مديريت وسرمايه انساني رئيس جمهور در بخشنامه اي، همه دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در تهران را مکلف کرد حقوق و مزاياي کارکنان منتقل شده به استان البرز را تا پايان سال جاري پرداخت کنند.

بر اين اساس ، از آنجا که دستگاه هاي اجرايي و ادارات کل استان البرز در حال شکل گيري بوده و عمدتاً فاقد سيستم‌هاي اداري مورد نياز مي باشند اين بخشنامه صادر شده است.

همچنين بخشنامه ديگري از سوي عبدالعلي تاجي معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور درخصوص کارکنان وزارت دفاع، پشتيباني و نيرو هاي مسلح که به ساير دستگاههاي اجرايي منتقل مي شوند صادر شده است.

براساس اين بخشنامه ، با توجه به اينکه مشاغل سازماني اين کارکنان و اخذ رديف‌هاي استخدامي آنان با ساز و کار خاص نيرو‌هاي مسلح اجرايي مي شود و با امعان نظر به وضعيت خاص صندوق بازنشستگي کارکنان نيروهاي مسلح، امکان انتقال پست سازماني و رديف استخدامي آنان ميسر نمي‌باشد، از اينرو دستگاه هاي اجرايي مکلفند از محل پست‌هاي بلاتصدي نسبت به پذيرش اين کارکنان اقدام کنند.

بر اين اساس، وزارت دفاع و پشتيباني نيرو هاي مسلح مکلف شده است تا پايان سال جاري حقوق و مزاياي منتقلين را پرداخت کند.202

انتهای پیام/

کد خبر 138911278