آخرين گردهمايي معاونان صنايع‌دستي سراسر کشور در سال 89

به گزارش ميراث آريا(chtn)، به منظور پيگيري مصوبات نشست معاونان صنايع‌دستي در استان همدان و نيز پيگيري جلسات منطقه‌اي که در محل معاونت صنايع‌دستي اصفهان برگزار شد، اين نشست برپا خواهد شد.

در اين جلسات استان اصفهان به عنوان نماينده منطقه مرکزي، استان کرمانشاه نماينده منطقه غرب، قزوين به عنوان نماينده منطقه شمال، کرمان نماينده منطقه شرق و استان فارس به عنوان نماينده منطقه جنوب موظف به پيگيري امور محوله شدند.

تبيين وظايف و اقدامات معاونان صنايع‌دستي کشور در سال 90 نيز توسط معاون صنايع‌دستي کشور تشريح مي‌شود.

برنامه‌هاي راهبردي ارتقاء و توسعه صنايع‌دستي کشور در سال 90 نيز در اين نشست شرح داده مي‌شود ضمن اينکه تصميماتي نيز در زمينه برنامه‌هاي تدوين شده سال آتي از سوي دفتر امور بازرگاني گرفته مي‌شود.

کارگاه آموزشي بسته بندي صنايع‌دستي ويژه معاونان 30 استان طي امروز و فردا برگزار مي‌شود.

همچنين رفع ابهامات در بخش ثبت مالکيت معنوي آثار صنايع‌دستي از طريق وزارت فرهنگ کشور اسلامي انجام مي‌شود.

111/

انتهای پیام/

کد خبر 1389120710