تقدير آيت‌اله نوري همداني از ثبت معنوي خطبه‌ حضرت زهرا(س)

به گزارش ميراث آريا(chtn)، آيت‌اله نوري همداني با بيان اين مطلب تصريح کرد: اصل کار سفر و گردشگري از نظر اسلامي،‌ديني و اجتماعي بسيار مهم است و در قرآن کريم خداوند متعال در هفت مورد از سفر، حرکت و مسافرت ياد کرده است و در هفت مورد نيز از علت حرکت گفته است.

اين مرجع تقليد در رابطه با اهميت سفر در دين اسلام تصريح کرد: با توجه به اينکه در زمان‌‌هاي قديم شرايط و امکانات ارتباطي مانند عصر حاضر نبود انسان‌ها براي کسب اطلاع از شرايط ساير ملل و اوضاع آن‌ها حتماً‌ بايد سفر مي‌کردند بنابراين خداوند نيز در قرآن کريم سفر را براي عبرت‌آموزي از گذشتگان، ديدن تمدن و فرهنگ‌ها و درس گرفتن از آن‌ها ضروري دانسته است.

وي در رابطه با ساير اهميت‌هاي سفر از ديد قرآن ادامه داد: سفر از ديد قرآن پنج فايده دارد که عبارتند از تفريح و برطرف شدن غم و غصه، توسعه معيشت زندگي و امرار معاش،‌ آشنايي با آثار گذشتگان و افزايش علم، افزايش عقل و خرد و همچنين آشنايي با افراد مجرب و برجسته جامعه و پيدا کردن دوست‌هاي جديد است.

آيت‌اله نوري همداني تمام مسائل و دستورات اسلام را از لحاظ ماديات و معنويات توأم خواند و گفت‌: طلاب و علماء‌ اسلامي آمادگي دارند هر زمان که نياز باشد و شما بخواهيد در رابطه با مسائل ديني و اسلامي قدمي برداريد اطلاعات تکميلي را در اختيار شما قرار دهند.

اين عالم اسلامي همچنين بر اسلامي بودن ايران تأکيد کرد و گفت: ايران قبل از اسلام دچار ظلم و تبعيض بود و دانشمندان ايراني مانند ابن‌سينا،‌محمدبن‌زکرياي رازي، خواجه‌نصيرالدين طوسي و نظاير آن‌ها تحت تعليم اسلام به دانشمندان و نخبگاني جهاني تبديل شدند.

/202

انتهای پیام/

کد خبر 1389120739