همسر رئيس جمهور از خانه هنرمندان صنايع‌دستي ايران بازديد کرد

به گزارش ميراث آريا(chtn)، ساختمان سابق معاونت صنايع‌دستي که اکنون به خانه هنرمندان صنايع‌دستي کشور تبديل شده به محلي براي نمايش و معرفي توانمندي‌هاي صنعتگران کشور به وجود آورده است.

بنابراين گزارش بازديد از خانه هنرمندان صنايع‌دستي مورد استقبال همسر رئيس جمهور، نمايندگان مجلس و همسران وزار قرار گرفت.

بورس صنايع‌دستي که به تازگي در ساختمان معاونت صنايع‌دستي به صورت سفارشي اقدام به فروش توليدات مي‌کند، فرصتي براي خريد توليدات شاخص و ارزشمند صنايع‌دستي توسط اين هيأت به وجود آورد.

آثار هنرمندان استان‌هاي فارس، همدان و اصفهان با استقبال بيشتر اين گروه روبرو شد.

معاون صنايع‌دستي کشور در مورد ديدار اين هيأت از خانه هنرمندان صنايع‌دستي کشور، اظهار داشت: اشاعه فرهنگ استفاده از توليدات صنايع‌دستي را بايد از زنان و مادران خانه‌ها آغاز کنيم.

تهمينه دانيالي ادامه داد: همسران دولتمردان کشور به دليل نقش تأثير گذاري که در خانواده دارند مي‌توانند در اشاعه فرهنگ صنايع‌دستي تأثير داشته باشند.

اين مقام مسوول افزود:‌ وقتي تصميم سازان کشور پيشگام در حرکتي باشند، مردم نيز ترغيب به حرکت در همان مسير مي‌شوند.

وي با اشاره به اينکه پيگيري براي حل مشکلات هنرمندان و صنعتگران صنايع‌دستي توسط اين گروه نيز مورد تأکيد قرار گرفت، افزود: قرار شد اين هيأت در برداشتن موانع از پيش پاي هنرمندان صنايع‌دستي پيش قدم شوند.

معاون صنايع‌دستي کشور تصريح کرد: همسر رئيس جمهور نيز در اين بازديد ريشه و خاستگاه صنايع‌دستي کشور را در هنرهاي اسلامي و ايراني دانست که امکان بروز استعدادها و خلاقيت‌ها را بيش از هر هنر-صنعت ديگر به وجود مي‌آورد.

انتهای پیام/

کد خبر 1389121845